Tiedote, 

Kolmen alueen uudet liikkumiskokeilut valjastavat julkiset kyydit tehokkaampaan käyttöön

Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla alkavat tänä vuonna uudenlaisen liikkumisen kokeilut. Niissä selvitetään, miten yritysvetoinen digitaalinen palvelualusta voi auttaa yhdistämään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja yksityishenkilöiden liikkumistarpeita. Tavoitteena on myös vähentää liikenteen päästöjä sekä kustannuksia. Heinäkuun alussa voimaan astuva uusi liikennepalvelulaki tarjoaa kokeiluille otollisen maaperän.

Sitran rahoittamissa kokeiluissa tutkitaan, voisiko esimerkiksi kunnan tukemaan sote-kyytiin myydä samaan autoon paikkoja itse maksaville matkustajille. Tai voisiko julkisia, eri autoilla toteutettavia asiointikyytejä yhdistää yhdellä autolla toteutettavaksi. Ja edelleen: Voisiko sama kyyti toimia liityntäliikenteenä työssäkäyville? Kyytien yhdistelyn mahdollistaa digitaalinen, avoin palvelualusta. Laatuaan ensimmäistä alustaa kehittää yrityskonsortio yhteistyössä kolmen alueen kanssa.

Sote-kuljetuksia, maaseudun kutsuohjattua liikennettä ja liityntäliikennettä

Etelä-Savossa aiotaan testata ensimmäisenä uusia ratkaisuja siihen, miten sote-kuljetuksia voidaan yhdistellä ja välittää. Tavoitteena on myös ottaa mukaan sote-kuljetuksiin matkustajia, jotka maksavat matkansa itse.  ”Tavoitteena on uudistaa asteittain koko maakunnan henkilöliikennejärjestelmä ja järjestää uudella tavoin asiakaslähtöiset maakunnalliset liikkumispalvelut”, sanoo kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Itä-Uudellamaalla on tavoitteena kokeilla muun muassa kutsuohjattua liityntäliikennettä joukkoliikenteen runkolinjojen äärelle sekä yhdistellä kylien palvelukyytejä. ”Selvitämme hankkeessa kuljetusten järjestämistä esimerkiksi vanhusten päivätoimintaan liittyen,” suunnittelee Loviisan kehittämisjohtaja Sten Frondén.

Pirkanmaalla uudesta tavasta järjestää ja yhdistellä julkisia kyytejä halutaan ratkaisu kasvavan kaupunkiseudun ja harvaan asutun maaseudun rajan tuntumassa tapahtuvaan liikenteeseen. ”Lisäksi tarkoitus on tehdä kokeilu laajassa, monikeskuksisessa maaseutumaisessa kunnassa, jossa on tarve kehittää koko asukaskuntaa palvelevaa, sujuvaa joukkoliikennettä”, kertoo kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi Pirkanmaan liitosta.

Kansantalous ja ilmastotavoitteet kaipaavat uusia ratkaisuja

Julkisesti hankittuihin kuljetuksiin käytetään noin miljardi euroa vuosittain. Näiden kuljetusten saaminen tehokkaampaan käyttöön on suuri mahdollisuus sekä kansantaloudelle että ympäristölle.

”Hyvinvointia suomalaisille tuoneiden, mutta vajaatehoisten kuljetusten on siirryttävä uuteen aikakauteen, jossa luonnonvarojen kulutus supistetaan minimiin”, sanoo kiertotalouden asiantuntija Heikki Sorasahi Sitrasta.

Suomessa liikenteen osuus on noin viidennes kasvihuonekaasupäästöistä. Osuus on viime vuosina kasvanut teollisuuden ja energiantuotannon osuuden pienentyessä.

”Jotta Suomi voisi vastata globaaliin kysyntään vähähiilisistä ratkaisuista, myös liikenteeseen on löydettävä kiertotalouden mukaisia toteutustapoja, joissa hukka – kuten tyhjäksi jäävät penkit – minimoidaan”, Sorasahi jatkaa. Sitra haluaa vauhdittaa tätä kehitystä tukemalla osaltaan uusia liikkumisen kokeiluja osana kiertotalouden kehittämistä.

Kunnille säästöjä ja yrityksille uutta liiketoimintaa

Käynnistyvät kokeilut voivat tarjota julkiselle sektorille – eritoten kunnille – mahdollisuuden säästää kustannuksia lakisääteisissä kuljetustehtävissä, kuten sote-kuljetuksissa, vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa sekä koulukuljetuksissa.

”Kokeiluissa on erityisen kiinnostavaa, löydetäänkö uudenlaisia toimintamalleja, joilla voidaan yhdistellä erilaisia liikkumistarpeita ja näin vahvistaa kuljetuspalvelujen asiakasvirtoja. Tuloksena tulisi olla parantuneet ja kustannustehokkaat liikkumispalvelut”, sanoo liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Kuntaliitosta.

Satojen miljoonien arvoisten julkisten kyytien yhdistely ja tarjoaminen myös itsemaksaville asiakkaille vaatii teknologiaa ja digitaalisia palveluja. ”Suomessa on kehitetty liikenteen digitaalisten alustojen osaamista jo usean vuoden ajan. Kokeilut avaavat ovia myös vientimarkkinoille. Tämä on vielä uutta Euroopassa”, sanoo asiantuntija Tom Warras Business Finlandista.

Alustaratkaisua kokeiluille kehittää yrityskonsortio, johon kuuluvat Infotripla Oy, Kyyti Group Oy, Sitowise Oy sekä Vinka Oy.

”On hienoa olla luomassa ratkaisua, jolla luodaan isojen kaupunkien ulkopuolelle toimiva julkisen liikenteen palvelutaso”, sanoo yrityskonsortiota edustava Pekka Möttö Kyyti Group Oy:stä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tekee hankkeen kokeilujen vaikutusarvioinnit sekä tuottaa riippumatonta tietoa päättäjille alueellisen liikkumisen yhteistyömalleista ja vaihtoehtoisista organisoimistavoista.

Lue lisää hankkeen sivulta.

Lisätiedot:

Sitra:

Heikki Sorasahi, kiertotalouden asiantuntija, heikki.sorasahi@sitra.fi, 040 572 9512

Samuli Laita, viestinnän asiantuntija, samuli.laita@sitra.fi, 040 5368650

Kuntaliitto:

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, johanna.vilkuna@kuntaliitto.fi, 040 869 7836

Business Finland:

Tom Warras, asiantuntija, tom.warras@businessfinland.fi, 050 5577 839

Etelä-Savon maakuntaliitto:

Marko Tanttu, kehittämispäällikkö. marko.tanttu@esavo.fi, 044 770 0488

Itä-Uusimaa:

Sten Frondén, kehittämisjohtaja, Loviisan kaupunki, sten.fronden@loviisa.fi, 040 559 5525

Hanna Linna-Varis, liikenneinsinööri, Porvoon kaupunki, hanna.linna-varis@porvoo.fi, 040 529 0278

Pirkanmaan liitto:

Marja-Riitta Mattila-Nurmi, kehittämispäällikkö, marja-riitta.mattila-nurmi@pirkanmaa.fi, 050 336 7651

Teknologian tutkimuskeskus VTT:

Jenni Eckhardt, erikoistutkija, jenni.eckhardt@vtt.fi, 020 722 2031

Yrityskonsortio:

Pekka Möttö, toimitusjohtaja, Kyyti Group Oy, pekka.motto@kyyti.com, 044 974 2477

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista