Tiedote, 

Kuntaliiton hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Sari Rautio: Osallisuus ja kansalaisaktiivisuus ovat ydinarvojamme

Kuntaliiton hallituksen 1. varapuheenjohtaja Sari Raution mukaan osallisuus on välttämätöntä luottamuksen ja yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Rautio puhui Kuntaliiton, oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön järjestämässä Demokratiapäivä-tilaisuudessa Kuntatalolla tiistaina.

⁃ Osallisuus ja kansalaisaktiivisuus ovat päivän sana niin Suomessa kuin koko Euroopassa ja länsimaisessa maailmassa. Nopeutunut ja sirpaloitunut tiedonvälitys, sosiaalinen ja sähköinen media keskeisinä keinoina ovat muuttaneet radikaalisti ihmisten mahdollisuutta saada tietoa ja osallistua nopeasti ja myös muuttanut odotuksia osallistumiselle, analysoi Rautio.

⁃ Onko edustuksellisen demokratian järjestelmä kuitenkaan muuttunut samassa tahdissa, vai laahataanko perässä? Sekä ja että. Edistyksellisimmät toimijat, kunnat ja valtiot, ja myös Euroopan unioni kysyy, kyselee ja on kiinnostunut kansalaisten näkemyksistä ja samalla haluaa tiedottaa vaihtoehdoista ja toiminnasta yleensä, Rautio muistutti.

⁃ Lakisääteiset kuulemiset ja kyselyt ovat nekin monessa paikassa muokattu uuteen uskoon, ja on jo aika arkipäivää päästä lausumaan vaikkapa kaupunkistrategian valinnoista ennakkoon.

Demokraattinen osallistuminen vahvistaa yhteiskuntaa

- Eurooppalaisten arvojen perusta, kansalaisten yhtenäiset oikeudet ja ihmisarvo huutavat osallisuuden lisäämistä ja toisaalta myös ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa vahvasti jokapäiväiseen elämäänsä, totesi Rautio. 

- Osallisuuden tunne on välttämätön myös luottamuksen ja yhteiskuntarauhan takia joten myös edustuksellisen demokratian edustajien täytyy aidosti edistää kansalaisten monipuolista aktiivisuutta ja valinnanvapautta, aitoa osallisuutta.

Oikeudet ja arvot -ohjelma on työn alla EU:n komissiossa. Se jatkaa vuonna 2014 aloittanutta Kansalaisten Eurooppa -teemaa, jossa on etsitty ratkaisuja ihmisten ja Euroopan unionin lähentämiseksi. Ohjelmassa on kolme tärkeää teemaa, edistää tasa-arvoa ja oikeuksia, edistää osallisuutta ja osallistumista demokraattisesti ja taistella väkivaltaa vastaan.

Kuntien valtuutetuilla on vahva rooli paikallisen demokratian toteuttajana

- Kuntaliitto julkistaa marraskuussa Vuoden valtuutettu -kilpailun, jonka avulla Kuntaliitto haluaa antaa tunnustusta valtuutetulle, joka toimii esimerkillisesti tulevaisuuden rakentajana ja yhteistyön edistäjänä. Tästä kerromme lisää 26. marraskuuta. 

⁃ Itse toivon että osallisuus, vuoropuhelu ja paikallisen demokratian aktiivinen edistäminen olisi kriteereissä vahvasti mukana, sanoi Sari Rautio.

Lisätietoja: 

Sari Rautio, Kuntaliiton hallituksen 1. varapuheenjohtaja, p.  040 522 0933