Kuntaliiton työvaliokunta budjettiesityksestä: Budjettiesitys heikentää kuntataloutta - työllisyyskokeilujen loppuminen on suuri virhe

(Kuntaliitto tiedottaa 29.8.2018) Kuntaliitto on pettynyt siihen, että hallitus ohitti budjettiriihessä kuntatalouden vaikeutuneen tilanteen ja päätyi esityksiin, jotka kokonaisuudessaan heikentävät kuntataloutta.

Hyviä tuloksia saavuttaneiden, kuntien ja valtion TE-hallinnon voimavaroja yhdistäneet työllisyyskokeilut eivät näyttäisi saavan toivottua jatkoa. Kuntaliitto edellyttää, että budjettiriihessä kirjattu tavoite niiden toimintamallien täysimääräisestä hyödyntämisestä konkretisoidaan ja lunastetaan nopeasti niin, että kokeilut voivat aidosti jatkua.

Kuntaliitto muistuttaa, että kunnallisveron ennuste kuluvalle vuodelle on heikentynyt kesän aikana useilla sadoilla miljoonilla euroilla lähinnä poikkeuksellisten suurten veronpalautustietojen vuoksi.

Kuntien valtionosuudet vähenevät ensi vuodelle huomattavasti kustannustenjaon tarkistuksen seurauksena. Niitä leikkaavat myös hallituksen tietoiset päätökset koskien muun muassa indeksijäädytyksiä ja Kiky-leikkauksia.

Kuntaliiton viime viikolla julkaisema kuntakysely osoitti, että hallituksen kuntasopeutus ei ole lähimainkaan saavuttamassa sille asetettuja kustannusten alentamistavoitteita esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittämisen osalta. Näiltäkin osin valtionosuusleikkaukset on kuitenkin jo ennakoivasti tehty.

Kuntaliitto pitää huonosti harkittuna lakisääteisten palveluvelvoitteiden hoitamiseen tarkoitetun yleiskatteisen valtionosuusrahoituksen siirtämistä uuteen, erilliseen digi-avustusjärjestelmään. Harkinnanvaraisen avustuksen palauttaminen on myönteinen asia ja osaltaan vastaa eriytyviin taloushaasteisiin. 

Heikko tulopohja sekä kasvavat meno- ja investointipaineet ovat yhdistelmä, joka painaa kuntatalouden lähivuosien näkymiä huolestuttavaan suuntaan sekä heikentää ennakoitavuutta. Pientä helpotusta tuo työnantajan työttömyysvakuutusmaksun alennus.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että hallitus lupaamallaan tavalla kompensoi veroperustemuutosten aiheuttamat kuntien verotulojen menetykset kunnille täysimääräisesti.
 

Lisätietoja

Kuntaliiton hallitus

Sirpa Paatero, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, p. 050 512 1602

Sari Rautio, Kuntaliiton hallituksen I varapuheenjohtaja, p. 040 522 0933

Tapani Tölli, Kuntaliiton hallituksen II varapuheenjohtaja, p. 050 511 3180

Kuntaliitto

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 40 555 8458

Kuntaliiton kuntatalousyksikön vs. johtaja Henrik Rainio, p. 050 596 9635

Pääekonomisti Minna Punakallio, p. 040 751 5175

 

Tagit