Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina: Kuntien edellytyksiä kohtuuhintaisen asumisen järjestämiseen on vahvistettava

- Kunnilla, erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla, on keskeinen vastuu riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon turvaamisessa. Tämän perustana on pitkäjänteinen maapolitiikka ja kaavoitustoimivalta, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntaliiton asuntopoliittisessa seminaarissa Helsingissä keskiviikkona.  

Valtion ja kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi edistää ja yhteensovittaa valtion ja kuntien suuria investointeja sekä kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

- MAL- sopimuksia on kehitettävä vahvemmaksi yhteistyön välineeksi ja valtion on oltava valmis laajentamaan niitä uusille seuduille. Myös kohtuuhintaista asumista palvelevia infra-avustuksia tarvitaan jatkossakin, muistutti Reina.

Maapolitiikan keinovalikoimaa ei tule kaventaa

Tällä hetkellä vireillä on lunastuslain muutos, jolla lakkautettaisiin niin sanotut arvonleikkaussäännökset, jotka ovat olennainen osa kuntien maapoliittista keinovalikoimaa.

- Muutosten myötä maan hinta kohoaisi ja vapaaehtoinen maanhankinta muuttuisi hankalammaksi. Tämä aiheuttaisi ketjureaktion, jonka lopputuloksena pitkäjänteinen maapolitiikka vaikeutuisi ja asumisen hinta nousisi erityisesti kasvualueilla. Vaikutukset kuntatalouteen olisivat negatiivisia. Siksi arvonleikkaussäännöstö tulisikin tässä tilanteessa säilyttää nykymuodossaan, Reina sanoi.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan äskettäin laatimaa laajaa mietintöä asuntopolitiikan kehittämiskohteista Reina piti pääosin hyvänä.

 - Tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat kokonaisuudessaan kannatettavia, vaikka yksityiskohdista voikin olla näkemyseroja. Asuntopolitiikkaa kaipaa pitkäjänteisyyttä, mille ehdotettu kahdeksan vuoden kehittämisohjelma eduskunnan käsittelemänä antaisi hyvän pohjan.

- Uuden hallituksen tulee osaltaan luoda edellytyksiä kohtuuhintaiselle ja kestävälle asumiselle huomioiden eriytyvät tarpeet eri osissa maata. Erityisesti valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on nyt jäänyt lähes pelkästään kuntayhtiöiden vastuulle. Se ei ole pidemmällä aikavälillä sen enempää riittävää kuin tarkoituksenmukaistakaan, Reina arvioi.

 

Lisätietoja:

Timo Reina, varatoimitusjohtaja p. 040 555 8458
Twitter: @TimoReina

Tags