Tiedote, 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Työllisyysfoorumissa Lappeenrannassa:

Kuntien mahdollisuuksia auttaa työttömiään pitää lisätä – työllisyyskokeiluja jatkettava

Timo Reina

(Kuntaliitto tiedottaa 24.10.2018) – Kuntien mahdollisuuksia auttaa työttömiä tulisi kaikin tavoin helpottaa eikä marginalisoida, kuten nyt on tapahtumassa. Kunnilla on usein parhaat edellytykset toimia alustana, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja asukkaidensa tarpeet sekä kykenee nivomaan yhteen eri palveluita, koulutusta ja työelämäyhteyksiä työllisyyden edistämiseksi, sanoi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Työllisyysfoorumissa Lappeenrannassa 24.10.2018.

Reinan mukaan kuntien roolia vähättelevä linja näkyy konkreettisesti siinä, että toimiviksi osoittautuneita työllisyyskokeiluja ollaan ajamassa alas ilman, että niiden hyviä toimintamalleja voitaisiin joustavasti siirtää uuteen kasvupalvelumaailmaan.

– Kokeilulain jatko ehdittäisiin hyvin tehdä vieläkin, jos tahtoa olisi. Kuntakentällä oltaisiin erittäin tyytyväisiä, jos ministeri Lindström antaisi kunnille tilaa edistää työllisyyttä. Myös eduskunnassa on laajasti toivottu kokeilulain jatkoa, Reina muistutti.

Timo Reina huomauttaa, että kasvupalvelu-uudistusta on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu tavalla, jossa kunnille ei jäisi juuri muuta kuin työmarkkinatuen maksajan osa.

– Kuvaavaa on, että yksityisille palveluntuottajille ollaan mahdollistamassa pääsy työttömien asiakkaiden tietoihin, mutta virkavastuulla toimiville kunnan viranhaltijoille tällaista mahdollisuutta ei edelleenkään haluta antaa. Myös työllistymistä edistävä lakisääteinen monialainen yhteispalvelu TYP, jossa kunta, TE-toimisto ja Kela toimivat yhdessä, ollaan lopettamassa. Työpajatoiminnan tulevaisuus on niin ikään epäselvä, hän listasi esimerkkejä.

Reina muistutti, että kuntien tehtävä on perustuslain mukaan osana julkista valtaa edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaisen oikeus työhön. Kuntalaki velvoittaa kunnat edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa.

– Jo tästä syystä kuntien roolia näissä asioissa pitäisi vahvistaa. Kunnat panostavat työllisyyteen vähintään miljardi euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan työmarkkinatuen rahoitusosuus. Näitä satsauksia ei kannata vaarantaa tilanteessa, jossa meidän on tavoiteltava merkittävää työllisyysasteen kasvua hyvinvointiyhteiskunnan perustan turvaamiseksi.

Kuntaliitto lähtee juuri hyväksytyissä ensi vaalikautta koskevissa hallitusohjelmatavoitteissaan siitä, että ensisijainen vastuu kasvun, innovaatioiden, elinvoiman ja työllisyyden edellytyksistä on julkisen sektorin työnjaossa kunnilla. Niillä on myös oltava tähän tarvittavat kannustimet (verotulot) sekä liikkumavara (yleinen toimiala).

– Kasvupalvelulainsäädännön on mahdollistettava joustava sopiminen kuntien ja maakuntien kesken mm. alueellisten erityispiirteiden huomioimiseksi. Kunnilla on oltava oikeus tuottaa kasvupalveluja, Reina vaati.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Tags