Tiedote, 

Riihimäki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY palkittiin ilmastotyöstään

Palkinnonsaajat

(Kuntaliitto tiedottaa 16.5.2018) Kuntaliitto palkitsi Riihimäen kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) näiden tekemästä pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta ilmastotyöstä. Lisäksi henkilökohtaisilla kunniakirjoilla palkittiin Energiaviraston johtaja Heikki Väisänen sekä Kuntaliiton energiainsinööri Kalevi Luoma

– Kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet tavoitteellista ilmastotyötä jo 20 vuotta ja kunnat näyttäytyvätkin ilmastotalkoiden edelläkävijöinä. Riihimäki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut ovat loistavia esimerkkejä tuloksellisen ilmastotyön tekijöinä, toteaa Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen

Riihimäki on vakiinnuttanut ilmastoasiat osaksi kaupungin ympäristötyötä yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Riihimäen ilmastostrategia ja ympäristöraportointi ovat erinomaiset esimerkit kaupungin useita toimialoja kokoavasta yhteisestä ilmastotyöstä. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja sen edeltäjä YTV on aito edelläkävijä niin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kuin sopeutumisessakin. Sen pitkäjänteisen ilmastotyön ensimmäisiä askelia otettiin jo vuonna 1991. 

– HSY:llä on tärkeä rooli kannustaa seudun kaupunkeja ja osaltaan kaikkia Suomen kuntia sekä muita toimijoita mukaan yhteisiin ilmastotalkoisiin ja luoda yhteistyötä näiden välillä, muistuttaa Kuntaliiton asiantuntija Pauliina Jalonen.

Heikki Väisänen tunnetaan tiukkana, mutta reiluna neuvottelijana 

Energiaviraston johtaja Heikki Väisänen on ollut edistämässä energiatehokkuutta valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan perustamisesta alkaen. Väisäsen kädenjälki näkyy Motivan energiakatselmustoiminnan kehittämisessä, sen menetelmässä ja pelisäännöissä. Heikki Väisästä voidaankin kutsua energiakatselmuksen isäksi. Energiatehokkuussopimuksilla on tärkeä rooli kuntien ilmastotyön pitkäjänteisyyteen ohjaavana perustyövälineenä.

– Kuntaverkoston hyvin tunteva Väisänen on tunnustettu tiukkana, mutta reiluna neuvottelukumppanina, Pauliina Jalonen kertoo. 

Kalevi Luoma on pitkäjänteinen kuntien edunvalvoja 

Suomen Kuntaliiton energiainsinööri Kalevi Luoma on pitkäjänteisellä ja syvälliseen osaamiseen perustuvalla työllään ollut keskeinen vaikuttaja Suomen kuntien mahdollisuuksiin toimia eturintamassa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Luoma on vastannut kuntien etujärjestöissä yli 30 vuoden ajan kuntien energia- ja ilmastopoliittisesta edunvalvonnasta ja palvelusta. 

– Kuntatasoisen päästölaskennan kehittäminen on ollut yksi esimerkki Kuntaliiton, kuntien ja valtion yhteistyöstä, jossa Luomalla on ollut merkittävä rooli, kiittää Miira Riipinen.

Ilmastotunnustukset jaettiin keskiviikkona Kuntaliiton 9. Ilmastokonferenssissa, jossa summattiin kuntien saavutuksia 20 vuoden ajalta ja visioitiin tulevia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastokonferenssi jatkuu torstaina.

Lisätietoja:

Kuntaliitto
ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, p. 040 824 4401
asiantuntija Pauliina Jalonen, p. 050 501 8602

Palkintojen saajat:
Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki, p. 040 661 4010
Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, HSY, p. 09 1561 2666
Johtaja Heikki Väisänen, Energiavirasto, p. 029 5050120
Energiainsinööri Kalevi Luoma, Kuntaliitto, p. 0500 824 641

Tagit