Tiedote, 

Suomen ensimmäiset kestävien ja innovatiivisten hankintojen muutosagentit valittu pilottiprojekteihin Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle

(Kuntaliitto ja KEINO-osaamiskeskus tiedottavat 21.12.2018) Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus valitsi kolme muutosagenttia Varsinais-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle ensi vuonna alkavaan pilottiprojektiin. KEINO-muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden kuten kuntien ja yritysten välillä.

Muutosagentit maakunnittain ovat: 
•    Pohjois-Pohjanmaa: Tiina Talala, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:stä 
•    Pirkanmaa: Antti Savola Novice Oy:stä  
•    Varsinais-Suomi: Riikka Leskinen, Varsinais-Suomen liitosta 

Muutosagentit valittiin asiantuntijaorganisaatioista näiden lähettämien ehdotusten perusteella, jotka pisteytettiin hakuvaiheessa annettujen kriteerien mukaisesti. 
  
Valittujen muutosagenttien tavoitteena on neuvoa ja tukea maakuntansa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä.
  
- Innovatiivisuus ja hankintojen vaikuttavuus ovat olleet aina mielenkiinnon kohteitani ja kestävän kehityksen mukaiset toimet puolestaan erityisesti lähellä sydäntäni. Julkisen sektorin on kyettävä toimimaan esimerkkinä ja luomaan myös uusia toimintatapoja sekä mahdollistamaan uuden yritystoiminnan syntymistä, toteaa Pohjois-Pohjanmaan muutosagentiksi valittu Tiina Talala.  

Muutosagenttitoiminta on tarkoitus laajentaa koko Suomeen tulevien vuosien aikana. Seuraavaksi agentteja etsitään samanlaisella hakuprosessilla uusille alueille keväällä 2019.   

Lisätietoja 
Karin Metsäpelto, viestinnän erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, p. 050 560 5830

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO on yhteistyöverkoston kautta rakennettu konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. 

www.hankintakeino.fi 

Tags