Tiedote, 

Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kunnista haetaan asiantuntijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistäjäksi

(Kuntaliitto ja KEINO tiedottavat 24.10.2018) Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus etsii Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kunnista julkisten hankintojen asiantuntijoita toimimaan muutosagentteina ensi vuonna alkavassa pilottiprojektissa. KEINO-muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden välillä.

Muutosagentteina toimivia henkilöitä haetaan asiantuntijaorganisaatioista, ideana on, että muutosagentti oman työnsä ohella, nykyisessä työpaikassaan, saa koulutusta kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen. KEINO-konsortio kustantaa muutosagentiksi valitun henkilön koulutuskulut. Muutosagentit valitaan organisaatioiden lähettämien ehdotusten perusteella.

– KEINO-muutosagentteina toimivat henkilöt vastaavat muun muassa hankintatiedon keräämisestä omalla seudullaan ottaen selvää, millaisissa tilanteissa maakunnassa olisi mahdollisuus soveltaa julkisissa hankinnoissa hankintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä tai edistävät innovaatioita, kertoo pilottihankkeesta vastaava Päivi Kynkäänniemi Kuntaliitosta.

– Tarkoitus oli valita pilottimaakunnat sen perusteella, mistä osoitettiin kiinnostusta toimintaan. Innostus yllätti meidät, ja jouduimme arpomaan useiden hyvien vaihtoehtojen välillä, Kynkäänniemi sanoo.

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä. Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa perustamansa KEINO-osaamiskeskuksen avulla edistää summan vastuullisempaa käyttöä.

Muutosagenttien tehtävänä on toimia osaamiskeskuksen paikallisina kontakteina. KEINO-muutosagentteja etsitään ensin pilottimaakunniksi valituista Varsinais-Suomesta, Pohjois-Pohjanmalta ja Pirkanmaalta. Mikäli piloteista saadaan hyviä tuloksia, muutosagenttitoiminta laajennetaan valtakunnalliseksi toiminnaksi, suomalaista julkista hankintatoimintaa kehittämään. 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO on yhteistyöverkoston kautta rakennettu konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lisätietoja

Päivi Kynkäänniemi, lakimies Suomen Kuntaliitto, p. 050 515 1062

Hakuilmoitus KEINO-osaamiskeskuksen sivuilla.  Hakuaika päätyy 29.10.2018 ja pilottiagenttien työ alkaa tammikuussa 2019.

 

Tags