Tiedote, 

Viisi edelläkävijäratkaisua sai palkinnon kuntien kiertotalouskisassa

(Kuntaliitto ja Sitra tiedottavat 10.4.2018) Kuopio, Nokia, Pori, Porvoo sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY palkittiin kiertotaloutta edistävistä teoistaan. Niitä olivat muun muassa uudenlainen fosforin talteenotto jätevesistä, koululaisten kotiin ekotekoja levittävä kampanja ja koulujen hävikkiruokaratkaisu. Ratkaisut pääsevät uudelle Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -listaukselle.

Sitran ja Kuntaliiton järjestämässä kisassa etsittiin kuntien kiinnostavimpia ratkaisuja, joita kunnilla on jo käytössään tai tekeillä. Nyt palkitut viisi ratkaisua muodostavat yhdessä neljän kunniamaininnan saaneen ratkaisun kanssa uuden Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -listauksen. Listausta ylläpitää Sitra ja siinä on neljä aihealuetta.

Nyt palkitut ratkaisut ovat:

  • Koulujen hävikkiruoka asukastupien ja työttömien lautasille, Pori (Kiertotalous kunnan tehtävissä)
  • Jätevesien fosforista huippujalosteita, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY(Aihealue: Kiertotalous kunnan tehtävissä)
  • Koulun passilla kulutustottumukset kuntoon, Porvoo (Kuntalaisten kiertotaloustietoisuus ja kasvatus)
  • Kaupunkistrategian painopistealueena resurssiviisaus, Kuopio (Strategia ja johtaminen)
  • ECO3 – alustapalveluita ja kaavoitusta yrityskylälle, Nokia (Kiertotalouden markkinat)

Lisäksi kunniamaininnan saivat Jyväskylän kaupunki autojen käytön jakamiseen kannustavasta kaavoituksestaan, Rovaniemi puukampuksen kumppanuuskaavasta, Turku kalusteiden sähköisestä kierrätysjärjestelmästä ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ekologisesti rakennetuista kierrätysasemistaan.

Ehdotuksia kisaan tuli kaikkiaan 59. "Hienoa, että esille tuli muitakin kuntia kuin ne, jotka ovat perinteisesti olleet esillä ympäristö- ja resurssiviisausasioissa”, iloitsee kiertotalouden asiantuntija Laura Järvinen Sitrasta.

Kuntaliitto on tyytyväinen kilpailun herättämään kiinnostukseen sekä ehdotusten monipuolisuuteen.

”Ehdotuksia tuli niin pienistä kuin suurista kunnista. Esitetyt ratkaisut olivat kaikki sellaisia, joilla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä”, toteavat ympäristöpäällikkö Miira Riipinen ja erityisasiantuntija Tuulia Innala Kuntaliitosta. 

Lukuisista ehdotuksista listalle päätyi Sitran ja Kuntaliiton arvioinnin jälkeen vain yhdeksän.

”Listan ulkopuolelle jääneissä ehdotuksissa painottuivat perinteiset jätehuollon ja energiatehokkuudet ratkaisut, eivät vielä niinkään kiertotalouden mukaiset uudenlaiset tavat tuottaa palveluita ja kestävää hyvinvointia asukkailleen”, Sitran Laura Järvinen toteaa.

Kiertotalouden aikakaudella, johon Suomi on siirtymässä ensimmäisten joukossa maailmassa, ei tuoteta enää jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Yrityselämässä kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit ovat yleistymässä: Esimerkiksi Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -yrityslistalla on jo 98 esimerkkiä.

Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -listauksen tavoitteena on esitellä kuntien inspiroivimmat kiertotalouden toimet ja tehdä kiertotalouden hyödyt näkyviksi. Konkreettisten tekojen avulla halutaan lisätä tietoisuutta kiertotalouden mahdollisuuksista sekä monistaa parhaita kiertotalousratkaisuja muualle Suomeen. Sitran kiertotaloustiimi vastaa listan päivittämisestä jatkossa.

Lisätiedot:
Laura Järvinen, kiertotalouden asiantuntija, Sitra, laura.jarvinen@sitra.fi, 050 369 9834
Samuli Laita, viestinnän asiantuntija, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, 040 536 8650
Miira Riipinen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto, miira.riipinen@kuntaliitto.fi, 040 824 4401

Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -lista verkossa

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!