Tiedote, 

Julkisten hankintojen yhteistyöfoorumi Hankinta-Suomi kehittää hankintojen strategista vaikuttavuutta 

Hankinta-Suomi foorumin kuvituskuva

(Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö tiedottavat 9.5.2019) Julkisten hankintojen arvo Suomessa on vuodessa noin 35 miljardia euroa. Julkisiin hankintoihin käytetyillä euroilla voidaan edesauttaa yhteiskunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Suomeen perustetaan laaja-alainen julkisten hankintojen yhteistyöfoorumi Hankinta-Suomi. Yhteistyöfoorumi laatii Suomelle yhteisen julkisten hankintojen strategian.

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto järjestävät yhdessä torstaina 9.5.2019 klo 13.00 – 16.00 kutsuvierastilaisuuden julkisia hankintoja koskevasta strategiatyöstä. Tilaisuutta johtavat Kuntaliitosta yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki ja valtiovarainministeriöstä alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Avauspuheenvuorot pitävät valtiovarainministeriöstä valtiosihteeri Martti Hetemäki ja Kuntaliitosta toimitusjohtaja Minna Karhunen. Tilaisuudessa keskustellaan, miten Suomen erilaisia haasteita voidaan ratkoa julkisten hankintojen avulla.

Koko Suomen yhteinen julkisten hankintojen strategia pureutuu yhteiskunnallisiin ilmiöihin

Julkisten hankintojen strateginen merkitys on tiedostettu pitkään. Ilmastonmuutos, kilpailukyky, työttömyys ja harmaa talous ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka vaikuttavat monen kansalaisen ja organisaation arkeen. Julkisia hankintoja tekevät asiantuntijat ovat pyrkineet edistämään muun muassa vaikeasti työllistyvien asemaa, kiinnittäneet huomiota ympäristönäkökohtiin, innovaatioiden edistämiseen ja tavoitelleet monia muita keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Hankinta-Suomi yhteistyöfoorumin ensimmäisenä tehtävänä on laatia koko Suomen julkisten hankintojen strategia. 

”Koko kansantaloudelle merkityksellistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan parantaa, kun julkisten hankintojen ostovolyymia käytetään fiksusti. Asia on keskeinen julkisen talouden kestävyyden sekä julkisen sektorin tuottavuuden parantamisen kannalta”, sanoi valtiosihteeri Martti Hetemäki yhteistyöfoorumin avauspuheenvuorossaan 9.5.2019.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen vahvisti omassa puheenvuorossaan yhteisten tavoitteiden samansuuntaisuutta: ”Olemme niin laajojen ilmiöiden kanssa tekemisissä, ettei kukaan selviä niistä yksin. Esim. ilmastonmuutosta ei kukaan pysäytä yksin. Siksi yhteistyö kunta- ja valtiosektorin kesken on olennaisessa asemassa. Julkiset hankinnat ovat tähän oiva työväline.”

Hankinta-Suomi lisää dialogia valtion ja kuntien kesken

Hankinta-Suomi perustetaan valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistyössä. Foorumin jäseneksi kutsutaan hankintaorganisaatioiden johtoa kunnista ja valtiolta. Keskusteluun tuodaan mukaan myös tarjoajayritysten edustajia sekä asiantuntijaorganisaatioita. Tämä on tärkeää tehdä yhteistyössä, jotta Suomi menestyy.

”Meiltä on puuttunut yhteisesti sovittu näkemys ja keskustelufoorumi niistä tavoitteista, joita julkisilla hankinnoilla voidaan edistää. Tämä tilaisuus on innostava alku hyvälle keskustelulle kaikkien eri toimijoiden välillä”, totesi alivaltiosihteeri Päivi Nerg toivottaessaan satapäisen osallistujajoukon tervetulleeksi tilaisuuteen.

Hankintojen tunnistamisen yhdeksi strategisen johtamisen instrumentiksi vaatii myös organisaatioilta uudenlaista osaamista. Tässäkin yhteistyö on olennaisessa asemassa. 

”On hyvä, että organisaatiot eivät keksi pyörää uudestaan ensin kunta- ja sitten valtiosektorilla. Siksi foorumin muodossa syntyvä yhteistyö ja vuorovaikutus on hyvä tilaisuus jakaa osaamistamme puolin ja toisin”, Kuntaliiton yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki totesi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, p. 02955 30433
johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, p. 050 566 4327

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.