Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi toimeenpantava hallitusti

Uusi direktiivi lisää kunnille haasteita koululaiskuljetuksiin, vammaisten kuljetuspalveluihin ja muihin lakisääteisiin henkilökuljetuksiin, koska Suomessa on vielä hyvin vähän vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja. Kustannukset nousevat, jos aitoa kilpailua ei ole. Pahimmillaan tarjouksia tulee yksi tai nolla.

EU:n liikenneministerineuvosto on hyväksynyt niin sanotun puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (Clean Vehicle Directive) päivityksen, jonka tarkoituksena on lisätä vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen käyttöä. Direktiivi asettaa jäsenmaille tiukkoja kriteerejä autojen sekä henkilö- ja tavarankuljetuspalvelujen julkisiin hankintoihin. Kuntaliitto katsoo, että direktiivin kansallinen toimeenpano ei saa johtaa siihen, että kuntien täytyy toteuttaa direktiiviä hinnalla millä hyvänsä.

-Direktiivin toteutus tehdään käytännössä kunnissa. Puhtaiden ajoneuvojen käyttöä tulee ehdottomasti lisätä, mutta siirtymä tulee tehdä kuntien kannalta hallitusti. Direktiivi ei saa johtaa julkisten hankintojen kustannusten hallitsemattomaan kasvuun, painottaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Direktiivin toimeenpano käynnistyy kesän 2019 aikana, ja kansallinen laki tulee voimaan viimeistään vuoden 2021 puolivälissä.

Haasteita kuntien lakisääteisiin kuljetuksiin

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna arvioi, että direktiivin toimeenpano tulee siirtymäkaudella olemaan vaikeaa, sillä direktiivin vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja on Suomen markkinoilla vasta vähän. Haasteita tulee etenkin kuntien lakisääteisiin henkilökuljetuksiin, esimerkiksi kuntien koululaiskuljetuksiin, vammaisten kuljetuspalveluihin ja muihin sote-kuljetuksiin, sillä niissä käytetään paljon tilatakseja. 

-Tilataksi- ja pikkubussikäyttöön soveltuvia sähköautoja on vasta tulossa markkinoille. Niiden käyttöaika ei kuitenkaan välttämättä riitä ympärivuorokautisesti esimerkiksi koulukuljetuksiin tai muihin päivittäisiin pitkiin ajoihin. Siitä huolimatta niiden hankintahinta voi muodostua hyvin korkeaksi, Vilkuna sanoo. 

Kuntaliiton mukaan direktiiviä tulisikin aluksi toteuttaa niissä käyttötarkoituksissa ja ajoneuvoryhmissä, joissa sopivia ajoneuvoja on jo valmiiksi markkinoilla kustannustehokkaaseen hintaan. Valtion tulee aktiivisesti edistää puhtaiden ajoneuvojen yleistä saatavuutta ja käyttöä.

Markkinat vaihtelevat kunnittain

Suomessa kuljetuspalvelujen tarjonnassa on suuria alueellisia ja kuntakohtaisia eroja. Liikennepalvelulain myötä taksitoiminta muuttui markkinaehtoiseksi. Tämä näkyy taksipalveluiden alueellisena ja ajallisena keskittymisenä, mikä puolestaan heijastuu kuntien saamien tarjousten määrään.

Kunta voi itse päättää sen omien ajoneuvojen hankinnoista, mutta kunnan tai kuntayhtymän kuljetuksissa käytettävät henkilö- ja tavarankuljetusautot omistaa yritys.

-Kunta on näin riippuvainen siitä ajoneuvotarjonnasta, johon kuljetusyrityksillä on varaa. Pahimmillaan tarjouksia ei saada lainkaan tai ollaan vain yhden toimittajan varassa. Kustannukset nousevat, jos aitoa kilpailua ei ole, kertoo Vilkuna.

Kuntaliitto ehdottaa, että direktiivin kansallisen toimeenpanon valmisteluun asetetaan virallinen työryhmä.

 

Lisätietoja:

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, p. 040 869 7836

Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 09 771 2700

Tagit