Tiedote, 

18.6.2019

Suurissa kaupungeissa terveydenhuollon kustannuskehitys tasaantui, keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat

Kuntaliitto on selvittänyt suurten kaupunkien terveydenhuollon sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2018. Vertailuaineistojen mukaan suurissa kaupungeissa terveydenhuollon kustannukset kasvoivat vain vähän. Keskisuurissa kunnissa sote-menot kasvoivat selvästi.

Suurissa kaupungeissa kustannuskehitys hallinnassa

Suurissa kaupungeissa ikävakioitujen terveydenhuollon kustannukset laskivat Kuopiossa ja Jyväskylässä –0,6 prosenttia, Helsingissä –1,1 prosenttia ja Espoossa –1,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kun muutoksia tarkasteltiin vuoden 2018 rahan arvossa. Porin kustannuskasvu oli vertailukaupunkien voimakkainta, +3,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuonna 2018 suurten kaupunkien perusterveydenhuollon kustannukset olivat 1,9 miljardia euroa ilman kotihoidon kustannuksia. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 2,6 miljardia euroa. Suurten kaupunkien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat 2312 euroa/asukas vuonna 2018.

– Suurissa kaupungeissa on vähemmän yli 75-vuotiaita kuin koko maassa keskimäärin, mikä osaltaan selittää vakioimatonta kustannuskehitystä, huomauttaa erityisasiantuntija Mia Malmila Kuntaliitosta.

Keskisuurten kuntien menot kasvussa

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvoivat vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Vertailussa mukana olleista 11 kunnasta ja kahdesta kuntayhtymästä kustannukset alenivat ainoastaan Keravalla –1,0 prosenttia, Kirkkonummella –0,3 prosenttia ja Porvoossa –2,1 prosenttia. Ikävakioidut kustannukset puolestaan kasvoivat edellisestä vuodesta Mustijoella +7,6 prosenttia ja Järvenpäässä +5,4 prosenttia.

– Kustannusten aleneminen selittyy sillä, että kunnat ovat panostaneet ennaltaehkäisevään, moniammatilliseen avopalveluun ja palveluohjaukseen, toteaa erityisasiantuntija MariaPernu Kuntaliitosta.

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen ikävakioimattomat kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1,8 miljardia euroa, joka tekee 3 469 euroa/asukas. Ikävakioituna summa on 3 545 euroa/asukas. Vuoden 2018 rahan arvoon suhteutettuna kustannusten kasvu keskisuurissa kunnissa on yhteensä 2,0 prosenttia vuoden 2017 ja 2018 välillä.

Helsinki ja Kerava tuottavat palveluja kustannustehokkaasti

Suurista kaupungeista Helsinki on pystynyt hillitsemään terveydenhuollon kustannusten nousua viimeisen kymmenen vuoden aikana. Avaintekijöitä ovat sähköisten palvelujen lisääminen, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja ammattiosaamisen hyödyntäminen laajamittaisesti.

–  Olemme lisänneet monialaista tiimityötä siten, että asiakas saa esimerkiksi terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ratkaisun asiaansa usein jo ensimmäisellä yhteydenotolla. Kustannustehokkuutta ei ole parannettu palveluja heikentämällä, vaan päinvastoin palveluja parantamalla, kertoo Helsingin kaupungin toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Keskisuurista kunnista Keravan kustannukset ovat olleet alle keskiarvon aina vuodesta 2005 lähtien. Tiedolla johtamisen ansiosta niin sosiaali- ja terveystoimen kuin erikoissairaanhoidonkin kustannukset ovat alentuneet vuoden 2016 jälkeen.

- Toimintaa on kehitetty integroimalla erikoissairaanhoidon palveluja perustasoon ja kohdistamalla perustason toimintaa vaikuttaviin ja ehkäiseviin palveluihin. Tahtotilamme on kokeilla uusia palvelumuotoja rohkeasti ja yhteistyössä kumppanien kanssa, kertoo Keravan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Erja Wiili-Peltola.

– Kustannusten hillintään ei ole yhtä keinoa, vaan se edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä palvelujen ja palvelurakenteen kehittämistä kaikilla sektoreilla, arvioi Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja TarjaMyllärinen.

Tietoa kustannusvertailuista

Suomen Kuntaliiton toteuttamat kustannusvertailut koostuivat kahdesta erillisestä aineistosta, joissa vertailtiin suurten kaupunkien terveyden- ja vanhustenhuoltoa sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa vuonna 2018.

Suurten kaupunkien kustannusvertailuun osallistuivat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Kaupunkien vertailuun sisältyy terveydenhuollon lisäksi tietoja sosiaalihuollon sektorilta eli vanhusten kotipalvelusta ja ympärivuorokautisesta hoidosta.

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailuun osallistuivat Järvenpää, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Mustijoen perusturva, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Sipoo ja Tuusula.

Lisätietoja:

Tarja Myllärinen, sosiaali- ja terveysasioiden johtaja, p. 050 596 9866

Anu Nemlander, erityisasiantuntija, p. 050 563 6180

Mia Malmila, erityisasiantuntija, p. 050 526 8113

Maria Pernu, erityisasiantuntija, p. 050 475 8096

Suurista kaupungeista lisätietoja antaa:

Jolkkonen Juha, toimialajohtaja, Helsinki, p. 09 3105 2482

Kallimo Kati, toimialajohtaja, Jyväskylä, p. 050 442 2302

Koivisto Anna-Liisa, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, Pori, p. 044 701 0243

Kuosmanen Taru, hyvinvointipalvelujen johtaja, Tampere, p. 040 704 7337

Liuksa Riitta, toimialajohtaja, Turku, p. 050 559 0571

Saarinen Jari, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio, p. 044 718 6301

Svahn Sanna, terveyspalvelujen johtaja, Espoo, p. 050 544 6535

Vuorela Piia, terveyspalvelujen johtaja, Vantaa, p. 09 8392 2564

Ylitalo-Katajisto Kirsti, hyvinvointijohtaja, Oulu, p. 044 703 4007

Keskisuurista kunnista lisätietoja antaa:

Ahopelto Maire, kuntayhtymän johtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

p. 08 6155 4200

Hemmilä Markus, perusturvan toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki, p. 016 322 6030

Kariniemi-Örmälä Kristiina, vt. palvelualuejohtaja, Järvenpään kaupunki, p. 040 315 2154

Kokko Leena, sosiaali- ja terveysjohtaja, Sipoon kunta, p. 09 2353 6500

Koskela Jaana, vt. perusturvajohtaja, Kirkkonummen kunta, p. 040 504 5224

Laakkonen Ari, keskitettyjen palvelujen päällikkö, Mäntsälän kunta, p. 040 314 5516

Niemelä Jari, apulaiskaupunginjohtaja, Salon kaupunki, p. 02 778 2059

Schröder Carita, perusturvajohtaja, Loviisan kaupunki, p. 040 570 2807

Silvennoinen Ann-Sofie, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, Porvoon kaupunki, p. 040 676 1374

Suominen Tuula, palvelualuejohtaja, Lohjan kaupunki, p. 044 374 1291

Tikkanen Ulla, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kauniaisten kaupunki, p. 09 505 6246

Vehmas Markku, talousjohtaja, Tuusulan kunta, p. 040 314 3060

Wiili-Peltola Erja, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveys, Keravan kaupunki, p. 040 318 2170

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme