Tiedote, 

Kunnille vastuu työllisyyspalveluista

Kuntaliiton yhdessä kuntien kanssa valmistelemassa kuntapohjaisessa työllisyyden ratkaisumallissa ehdotetaan, että työnantajien ja työnhakijoiden TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle. Palvelut järjestettäisiin asiakas- ja tarvelähtöisesti yhdenvertaisina ja työvoiman vapaata liikkuvuutta edistäen eri kokoisissa kunnissa koko Suomessa.

- Kuntapohjaisella ratkaisumallilla tavoitellaan korkeampaa työllisyysastetta, työvoiman saatavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamista. Tärkeää on myös tukea julkistalouden kestävyyttä sekä kuntien ja alueiden elinvoimaa, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Kuntapohjaisella mallilla saadaan enemmän hyötyjä työnhakijoille ja työnantajille 

- Vahva yhteys kuntien muuhun toimintaan takaa palvelutason kautta koko maan. Lisäksi kuntapohjainen malli mahdollistaa toimintatapojen varioimisen ja tarpeen mukaan erilaisten yhteistyömallien rakentamisen, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg

Kuntapohjainen malli yhdistää työnantajien ja työnhakijoiden palvelut elinvoiman edistämiseen. Ratkaisuesityksen kautta onnistutaan luomaan edellytyksiä uusien työpaikojen synnylle, edistämään työn kysyntää ja tarjontaa sekä ehkäisemään työttömyyttä entistä laajemmin.

Järjestämisvastuun siirto kunnille tulee toteuttaa monivuotisena prosessina vaiheittain, jossa myös TE-palveluiden sisällöllisellä uudistamisella sekä käynnistyvillä kuntakokeiluilla on tärkeä, pilotoiva rooli.

Miten kuntaperustaiseen ratkaisumalli valmisteltiin?

Hallituksen budjettiriihen päätösten mukaisesti valtionhallinnossa käynnistyi valmistelu työllisyyspalveluvastuun siirtämiseksi paikallistasolle. Sen mukaan palveluihin ja etuisuuksiin liittyvät rahoitusvastuut uudistetaan siten, että malli kannustaa työllisyyden edistämiseen pohjoismaisten mallien mukaisesti.

Kuntaperustainen ratkaisumalli valmisteltiin marras-joulukuun 2020 aikana. Ratkaisumallia työstettiin yhdessä erityisesti kuntien asiantuntijoista koostuneen sparrausryhmän kanssa. Mallin valmisteluun on vaikuttanut eri tavoin lähes 200 kuntien ammattilaista eri kokoisista ja tyyppisistä kunnista. Valmistelussa hyödynnettiin aiempien työllisyyskokeilujen tuloksia. 

Työllisyyden ratkaisumalli löytyy osoitteesta www.kuntaliitto.fi/tyollisyyden-ratkaisumalli. Ruotsinkielinen versio julkaistaan käännöksen valmistuttua.

Lisätietoja:
Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458
Erja Lindberg, työllisyyden kehittämispäällikkö, p. 050 381 4096

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista