Tulevaisuuden kunnan digitalisointi (TukuDigi) -projekti

Kuntaliiton verkkosivut avattu avoimena lähdekoodina kaikkien hyödynnettäväksi

Kuntaliiton verkkosivujen toteutus on avattu avoimena lähdekoodina. Lähdekoodi on julkaistu Kuntaliiton Gitbub-tilin alle. Koodin rinnalle on avattu demo-ympäristö, jonka kautta kaikki voivat käydä tutustumassa mitä toiminallisuuksia kodin takaa löytyy.

Kuntaliiton sivut on aikoinaan rakennettu avoimen lähdekoodin alustan Drupal 8 päälle. Avoimen lähdekoodin alustan hyödyntäminen mahdollisti lähdekoodin jakamisen kuntien ja kaikkien muiden hyödynnettäväksi. 

Julkaistu koodi on auditoitu tietoturvan näkökulmasta ja Kuntaliitto.fi verkkopalvelun toiminnot on purettu omiksi moduuleiksi. Modulaarisuus mahdollistaa koodin joustavan hyödyntämisen ja toiminallisuuksien kokonaisuutena tai yksittäisinä.

Julkaistun koodia hyödyntämällä voidaan saavuttaa säästöjä uusissa toteutuksissa. Hyödyt voidaan laske kymmenissä henkilötyöpäivissä, koska toteutuksessa perusta on jo valmiiksi tehty. Valmiiksi rakennettu perusta ei rajoita uusien toiminallisuuksien tekemistä, oman ulkoasun tai navigaatiorakenteiden toteutusta.

Jo nyt on tiedossa kaksi kuntaa jotka tulevat hyödyntämään julkaistua kuntaliitto.fi koodia omien verkkopalveluiden runkona. Kilpailutukset tullaan avaamaan lähiaikoina ja kuntaliitto avustaa kyseisiä kuntia vaatimusmääritysten toteutuksessa. Myös vaatimusmäärityksistä tullaan toteuttamaan geneerinen malli muidenkin kuntien hyödynnettäväksi. Kerran tehtyä on turha tehdä uudestaan, vaan olemassa olevasta tehdään parempaa. 

Lähtökohtana on, että kuntaliitto.fi lähdekoodin hyödyntäjät julkaisevat vastaavasti omat toteutukset muiden hyödynnettäväksi. Tämä ei ole vaatimus, vaan osa avoimen kehityksen ja Kuntaliiton koordinoimaa Kunta.fi – yhteistoiminnan ideologiaa. On myös suositeltavaa, että koodin julkaisu tullaan sisällyttämään tarjouspyyntöön, jolloin toimittajaa on heti alussa tietoinen lopputuotteen julkaisusta. Tällä uskotaan olevan merkittävä vaikutus toteutettavan koodin laatuun.

Tulemme seuraamaan tiiviisti, miten kunnat tulevat hyödyntämään nyt julkaistua koodia ja millaisia vaikutuksia sillä on verkkopalveluprojektien toteutukseen kustannusten ja projektien läpiviennin näkökulmasta.

Kuntaliiton verkkosivujen julkaisu on osa Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi (TukuDigi) -projektia. Projekti järjestää yhteistyössä FCG:n kanssa Kuntien Digitalisointipäivät 14.-15.6.2018, lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

tags