Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat

Nainen tietokoneella.

Tältä sivulta löytyy tietokantamuodossa tiedot Kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista. Ensimmäisenä uuteen tietokantaan on viety Maakuntien liittojen säilytysaikaohjeistus.  Tietokanta sisältää Kansallisarkiston määräykset pysyvästi säilytettävistä asiakirjallista tiedoista sekä vähimmäissuositukset määräaikaisesti säilytettävistä asiakirjallisista tiedoista. Säilytysaikaohjeistus on tehty yhteistyössä Maakuntien liittojen asiakirjahallinnon ja arkistoimen sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa.

Arkistonmuodostajan vastuulla on noudattaa Kansallisarkiston määräyksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjallisista tiedoista sekä määritellä määräaikaisten asiakirjallisten tietojen säilytysajat perustuen oman toiminnan tarpeisiin, erityislainsäädäntöön tai ministeriön ja keskusvirastojen ohjeisiin. Säilytysaikaohjeistusta voi käyttää apuna tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa.Tietokanta on tarkoitettu pääasiassa kuntien asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta vastaavien käyttöön. 

Seuraavaksi tietokantaan on tulossa: 

  • Hallintoasiat (perustuu Kuntaliiton oppaaseen Yleishallinto nro 1. v. 2002, ei päivitetty)
  • Henkilöstöasiat (perustuu Kuntaliiton oppaaseen Henkilöstö ja luottamushenkilöt nro 3. v. 2002, ei päivitetty)
  • Talousasiat (perustuu Kuntaliiton oppaaseen Taloushallinto nro 2 v. 2002, ei päivitetty)
  • Opetustoimi (odottaa Kansallisarkiston päätöstä, mukana varhaiskasvatus, korvaa oppaan Opetustoimi nro 12,  v. 2002)
  • Ympäristöterveydenhuolto (odottaa Kansallisarkiston päätöstä, korvaa oppaan Ympäristöterveydenhuolto nro 16. v. 2000)

Tietokanta on ryhmitelty kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukaisesti. Koska maakuntien liitot eivät ole alkuperäisessä tehtäväluokituksessa, on niille  annettu viimeinen numerointi 15. 

tags