Tietotuotteet ja -palvelut

Analyysit ja tietoaineistot

Analyysimme ja tietoaineistomme ovat julkisen avoimen datan ja omien tiedonkeruidemme ja kyselyiden ym. pohjalta syntyviä visualisointeja ja jalostettuja tietokokonaisuuksia sekä jalostamattomampaa taulukkomuotoista dataa ja muita aineistoja:  

  • vertailuja, ennusteita ja aikasarjoja sekä  
  • yksittäisiä tietotaulukoita, infograafeja, kuvia ja esitysmateriaaleja. 

Vertailut, ennusteet ja aikasarjat 

Visualisoitua kuntakohtaista tietoa, myös kuntien ja alueiden väliseen vertailuun ja muutoksen tueksi, tarjoamme maksuttomasti mm. seuraavissa palveluissamme, selainpohjaisesti: 

  • Kuntatalouden tilastot -sivu tarjoaa tietoja muun muassa menoista ja tuloista, tilinpäätöksistä, investoinneista ja velkaantumisesta, talouden tilannekuvista, ennusteista ja indekseistä sekä kuntaomisteisista yrityksistä ja liikelaitoksista.
  • Elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan elinvoiman suuntaa. Sen avulla voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. 
  • Kunnan kustannusrakenne avaa kuntakohtaisia taloustietoja ja kuvaa kuntien käyttökustannukset tehtävittäin. Palvelussa voi vertailla brutto- tai nettokuluja joko per asukasmuodossa tai absoluuttisina lukuina. Palvelu sisältää myös viiteryhmävertailun muihin kuntiin.  
  • Kuntavaaliehdokkaiden taustat -palvelussa voit tarkastella yksittäisen kunnan tietoja ja tehdä kuntavertailuja siitä, kuinka monta henkilöä kisaa valtuustopaikasta, mikä on 18–29-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden sekä naisten ja miesten osuus ehdokkaista kuntavaaleissa 2021.
  • Kunnanvaltuutettujen taustat -palvelussa voit tarkastella yksittäisen kunnan tietoja ja tutustua valtuutettujen taustoihin.
  • Äänestysaktiivisuuden sydänkäyrä. Äänestysaktiivisuus kunta-, eduskunta- ja aluevaaleissa.
  • Aluevaltuustojen ja -valtuutettujen taustat.

Analyyseihimme, vertailutietoon ja aikasarjoihin tai muihin tietoaineistoihin voit perehtyä myös aihekohtaisesti tai toimialoittain. Analyysejä ja aineistoja  

Avaa kaikki

Hetkeen sidottuja analyysikokonaisuuksia

Väestöennusteanalyysit

Tilastokeskus julkaisi syyskuun lopussa 2019 uudet kuntakohtaiset väestöennusteet. Syksyn 2019 aikana julkaisimme useita analyysejä väestöennusteisiin liittyen, esimerkiksi mitä muutos merkitsee kuntien talouden tai hoitajamitoituksen kannalta.

Miten pandemia muuttaa meitä?

Mitä tapahtuu työlle, taloudelle, vallalle ja kaupungeille koronapandemian seurauksena? Miten pandemia vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, entä teknologiseen muutokseen? Loppuvuodesta 2020 paneuduimme asiaan ja julkaisimme asiaa käsitelleen raportin.

Tutustu kunnanvaltuutettujen taustoihin

Kuntavaaleissa valittiin 8859 valtuutettua 293 Manner-Suomen kuntaan. Millaiset henkilöt tulivat valituksi?

lateral-image-left