Edunvalvontaa tukeva tutkimus-, kehittämis- ja data-analytiikkatoiminta

Tuotamme luotettavaa tietoa kunnista ja kunnille. Tarjoamme työkaluja työsi ja päätöksentekosi tueksi.

Kuntaliiton visiona on olla vaikuttava kumppani kunnille. Vaikuttavuutemme varmistamiseksi tuemme ja kiritämme tutkimus -ja kehittämistoiminnallamme ennakoivaa ja strategista edunvalvontaa, toimintaympäristön muutosten hallintaa sekä tulevaisuuden kunnan rooleja ja toimintaa.

Tutkimus- ja selvitystieto auttaa meitä löytämään ne vaikuttamisen ja kehittämisen paikat, joissa meidän on mahdollista saada aikaan vaikuttavuutta edunvalvontatyöllemme. Mihin asioihin meidän tulee vaikuttaa lainsäädännön kautta? Millaisia tulevaisuuden ratkaisuja voisimme itse olla kehittämässä?

Kuntaliitto tuottaa taustatietoa kuntien moninaisuudesta, erilaisuudesta ja erilaistumiskehityksestä Suomen kunnissa Erilaistuva KuntaSuomi 2025-ohjelmassa. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa vertailevaa tietoa kuntien kestävien ratkaisujen ja toimintamallien tueksi sekä lisätä yleistä tietoisuutta kuntien toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja haasteista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä. Kuntaliitto kuuluu myös Kansalliseen ennakointiverkostoon: eduskunnan tulevaisuusvaliokunta kuulee Kuntaliiton näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista.

Kuntaliiton kehitystoiminnalla tuetaan ennakoivan edunvalvonnan päämääriä kehittämisen keinoin. Kehittämisen kohteena voi olla oma esimerkiksi oma ratkaisumalli, suuren lainsäädäntöhankkeen myötä tarpeellinen toimeenpanon muutostukiprojekti tai laajasti kuntakenttää koskeva kehittäminen, jolloin toteutustapana on tyypillisesti kuntien verkostosta koostuva projekti, joka toteutetaan yhteistyössä FCG:n tai muun kumppanin kanssa.

Data-analytiikalla tietopohjaista edunvalvontaa

Kuntaliiton edunvalvonta on tietopohjaista. Konserniyhteistyössä tehtävä data-analytiikka luo pohjaa asiantuntijoiden edunvalvontatyölle Kuntaliiton vaikuttamisen uskottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kuntaliitto kerää myös tietoa kunnista edunvalvonnan tueksi erilaisin kyselyin.

Tietotuotteitamme ja -palveluitamme ovat  

Julkaisemme ja jakelemme myös yleisluontoista tietoa kunnista kaikkien kuntatiedosta kiinnostuneiden käyttöön.

Kuntaliiton julkaisupankkion kunta-alan tiedon aarreaitta: Sadat oppaat, tutkimukset, työkalut ja ajankohtaiskatsaukset vain klikkauksen päässä, maksutta.

Kaiken takana on kunta. Kunnan tukena Kuntaliiton tietopalvelut.

Kuntien lukumäärät ja väestötiedot

Suomessa on vuonna 2022 yhteensä 309 kuntaa, joista 108 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä ja 201 kuntaa kunta -nimitystä. Tämä ja muita tietoja löytyy eräältä suosituimmista sivuistamme.

lateral-image-left

Kunnan kustannusrakenne

​Tutustu kotikuntasi kuntapalveluiden kustannuksiin ja vertaile toisiin kuntiin.

lateral-image-right

Tutustu kunnanvaltuutettujen taustoihin

Kuntavaaleissa valittiin 8859 valtuutettua 293 Manner-Suomen kuntaan. Millaiset henkilöt tulivat valituksi?

lateral-image-left
Tutustu Kuntaliiton palveluihin!

Palvelumme

Tutustu Kuntaliiton palveluihin!

lateral-image-right

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää