Uudet kestävät kunnat: pienet kunnat

"Pienissä kunnissa ollaan lähellä ihmistä - toimintakulttuuri ketterä, nopea ja innovatiivinen. Pieni kunta tarjoaa elämää usein luonnon äärellä. Väljä ja viihtyisä elinympäristö on osana monipaikkaista elämäntapaa. Rajattoman nopeasti toimivat nettiyhteydet mahdollistavat työn ja asioinnin paikkariippumattomasti." - Pienten kuntien visio

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

Pienten kuntien haasteita ovat:

 • kutistuva ja ikääntyvä väestöpohja
 • tiukka talous
 • päätöksenteko jää pienen joukon käsiin
 • elinvoima
 • valtio näkee ongelmana
 • lakisääteiset tehtävät ylimitoitettuja resursseihin nähden
 • hankerahoituksen hakemiseen liian pienet hartiat
 • osaamisen saatavuuden haasteet

Pienten kuntien mahdollisuuksia ovat:

 • lähellä kuntalaista
 • yhteisöllisyys
 • ketteryys
 • yhteistyökyvykkyys
 • tunnistaa vahvuutensa

Toimenpiteitä pienille kunnille 2021-2030:

Kuntatasolla:

 • eri väestöryhmien erilaiset osallistamistoimet
 • digipalveluiden infran kehitys ja ylläpito
 • vuosittaiset neuvottelut hyvinvointialueen kanssa
 • kumppanikuntien yhteiset viranhaltijat

Valtiotasolla:

 • tasapaino kunnan tehtävien ja rahoituksen välillä
 • kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen monialaisen yhteistyön tukeminen
 • uudenlaisten verkostoyhteistyömallien tukeminen
 • elämän edellytysten tukeminen harvaanasutuilla seuduilla

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista