Uudet kestävät kunnat: suuret kaupungit

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

"Suuret kaupungit ovat kasvun ja kehityksen moottoreita. Monikulttuurisina ja kansainvälisinä yhteisöinä ja elinvoiman keskuksina ne kantavat valtion rinnalla vastuuta laajoista tehtävistä ja tukevat monipuolisesti kaikkien asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin." - Suurten kaupunkien visio

Suurten kaupunkien haasteita ovat:

 • eivät normien myötä saavuta täyttä potentiaaliaan
 • talouden tiukentuminen
 • osaavan työvoiman ja yritysten tarpeiden kohtaaminen
 • sosiaaliset ongelmat
 • juurettomuus
 • eivät saa tunnustusta tekemästään työstä

Suurten kaupunkien mahdollisuuksia ovat:

 • kansainvälisyys
 • leveät hartiat
 • korkea osaaminen
 • kokeiluosaaminen ja innovaatiot

Toimenpiteitä suurille kaupungeille 2021-2030:

Kuntatasolla:

 • digitaalisten työvälineiden ja tekoälyn hyödyntäminen yhteistyössä muiden kanssa
 • hyvinvointitalouden ja ihmislähtöisyyden haltuunotto
 • kestävän kehityksen strateginen johtaminen
 • kokeilukulttuurin hyödyntäminen
 • virtuaaliset kehittämisalustat osallisuuden työvälineiksi

Valtiotasolla:

 • valtio palkitsee kaupunkeja kestävän kehityksen toimenpiteiden kautta saavutetuista vaikutuksista
 • työvoimapulaan joustavalla koulutuksella vastaaminen
 • kaupunkikokeilut (tehtäviä esim. valtiolta, hyvinvointialueilta)
 • osaamisen vuoropuhelu kaupunkien ja valtion välillä

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista