ARTTU2-tutkimusohjelma

Yhdyskuntarakenne ja elinvoima

 

Uutiset ja tiedotteet

Pitkäjänteinen maankäytön suunnittelu tukee kunnan elinvoimaa (24.5.2018)

Kuntien monikeskuksisuus on kasvanut 2000-luvulla (10.6.2016)

 

Julkaisut

Elinvoiman askelmerkkejä ja ristiriitoja. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 5/2018
Maankäytön suunnittelijoiden näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta.

Monikeskuksisen kunnan indikaattorit. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2017
Kuntien monikeskuksisuus on moniulotteinen ilmiö, jota on empiirisesti tutkittu erittäin vähän. Siksi tämän ARTTU2-raportin numeerista vertailutietoa sisältävä analyysi ARTTU2-kuntien yhdyskuntarakenteen monikeskuksisista piirteistä on kiinnostava ja uusia näkökulmia avaava.
 

Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2016
Tässä raportissa tarkastellaan monikeskuksisuutta ja sen merkitystä Suomen kuntakentässä ja erityisesti ARTTU2-tutkimuskunnissa. Monikeskuksisuutta on havainnollistettu taajamien lukumäärään ja suurimman taajaman kokoon perustuvilla indikaattoreilla. Raportti sisältää myös tapaustarkasteluja kolmessa erityyppisessä ARTTU2-kunnassa eli Jyväskylässä, Kotkassa ja Liperissä.
 

ARTTU2-tutkimusohjelman sivut

centred-liftup