Yleiskirje 21a/80/2003, Alf Henriksson/eg, 23.9.2003

Korjaus järjestyslakia koskevaan yleiskirjeeseen 16.9.2003 Nro 21/80/2003

Korjaus järjestyslakia koskevaan yleiskirjeeseen 16.9.2003 
Nro 21/80/2003

Yleiskirjeen s. 3 on katsottu, että koiran ja kissan omistajan on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääsee kytkemättömänä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille, kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle.

Yleiset uimarannat, lasten leikkipaikaksi varatut alueet ja toriaikana torit ovat kuitenkin sellaisia paikkoja, jotka ovat täysin kiellettyjä koirilta ja kissoilta eli niihin ei voi viedä eläintä kytkettynäkään.

Järjestyslaki ei kiellä pitämästä koiraa kytkettynä kuntopolulla tai sen kaltaisella juoksuradalla. Kunta voi määrätä omistajana tai haltijana ja toiminnan järjestäjänä kieltoja, mutta ne eivät ole sellaisia määräyksiä, joista järjestyslain mukaan voi seurata rangaistus. Määräykset voivat koskea esim. kapealla juoksuradalla koiria ja kiertosuuntaa.

Em. järjestyslain kiellot koskevat myös hevosta sekä soveltuvin osin muita koti- tai lemmikkieläimiä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari Prättälä, lakiasiain päällikkö

Alf Henriksson, johtava lakimies

Tagit