Yleiskirje 8/80/2009, Leena Eränkö/eg, 9.3.2009

Onnettomuusajoneuvojen siirtäminen nopeutuu

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) tulee voimaan 1.4.2009. Lailla kumotaan laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä (151/1975).

Uusi laki selkiyttää viranomaisten tehtäviä ajoneuvojen siirtämisessä ja nopeuttaa mm. onnettomuusajoneuvojen siirtoa teiden ja katujen varsilta. Tiehallinto ja kunnat ovat omilla alueillaan tienpitäjinä pääsääntöisiä toimijoita ajoneuvoja siirrettäessä. Poliisin tehtävät rajoittuvat siten, että poliisi on velvollinen siirtämään ajoneuvon vain, jos ajoneuvosta aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle. Kunnan toimivaltaa siirtää ajoneuvo yksityisiltä teiltä ja alueilta sekä maastosta on tarkennettu siten, että kunta voi suorittaa siirrot alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Kunnan velvollisuutena on edelleenkin siirtää ympäristöön jätetyt romuajoneuvot asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Ajoneuvojen varastointiaika lyhenee aikaisemmasta kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Ajoneuvon siirto¬päätöksestä ja kustannusten korvauspäätöksestä on ajoneuvon omistajalla valitusoikeus. Kunnilla on, kuten nykyisinkin, oltava siirrettyjen ajoneuvojen säilyttämistä varten varasto. Tämä varasto on myös muiden ajoneuvoja siirtävien viranomaisten, kuten Tiehallinnon käytössä.

Kunnassa on syytä tarkistaa, ovatko tehtäviin liittyvää päätöksentekoa koskevat johtosääntömääräykset ja siirtokustannusten korvausta koskeva kunnan taksa ajan tasalla.

 

Kunnan on tärkeää tiedottaa mahdollisimman pian ja mieluiten 1.4.2009 mennessä Tiehallinnolle kunnan siirrettyjen ajoneuvojen varaston sijainti ja sen käyttämiseen liittyvät tiedot, kun Tiehallinnon tehtävät mm. onnettomuus¬ajoneuvojen siirtämisessä laajenevat tuolloin entisestä. Tiedot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: leena.rouhiainen@tiehallinto.fi . Ainakin seuraavat tiedot ovat tarpeen: varaston nimi, osoite, aukioloaika, puhelin, s-posti, www-osoite, mahdollisuuksien mukaan myös yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

 

Lisätietoja:
Leena Eränkö, puh. (09) 771 2554, 050 563 5967 
Silja Siltala, puh. (09) 771 21 04, 050 379 9728

 

Lait:
Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008)
Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta (829/2008)

 

Liite:
Muistio uuden lain keskeisestä sisällöstä

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Timo Kietäväinen  
varatoimitusjohtaja

 

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Tagit