Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Eläkettä saavan hoitotukea aletaan maksaa myös silloin, kun julkinen laitoshoito on kestänyt yli kolme kuukautta. Muutos koskee myös alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta. ​Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu nousee enintään 85 prosenttiin hoidettavan

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on tullut voimaan 1.7.2009. Määräaikaiset terveystarkastukset on järjestettävä asetuksen mukaisesti 1.1.2011 mennessä. Asetus on annettu kansanterveyslain 14 §

Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tuli voimaan 1.11.2009. Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta annettiin 10.12.2009. Kunnalla on velvollisuus järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut kaikille kotieläimille, mikäli palveluita ei yhteistoiminta-alueella ole muutoin saatavilla

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (jäljempänä vammaispalvelulaki) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muutokset tulevat voimaan 1.9.2009. Lain voimaantuloa on porrastettu siten, että harrastuksia, yhteiskunnallista

A-viruksen alatyyppi H1N1 leviää muualla maailmassa uhkaavasti. Suomessa Tartuntoja on vielä vähän, joten on perusteltua, että tautia pyritään ehkäisemään ja rajoittamaan tartuntatautilainsäädännön antamin valtuuksin, vaikka WHO on ilmoittanut 11.6.2009 A-viruksen uusi alatyyppi H1N1 aiheuttaman

Kuntaliitto haluaa kiinnittää kuntien ja kuntayhtymien huomiota saatavien perinnän osalta siihen, että vastuu asianmukaisesta perinnästä säilyy kunnilla niissäkin tapauksissa, joissa perintätoimi on ulkoistettu. Huomioon ottaen nykyinen taloudellinen tilanne Kuntaliitto suosittelee, että kuntien