Yleiskirje 3/2017, 10.1.2017, Joonas Jännäri

Perintälain 10 §:n muutosten huomioiminen ulkoistetussa kuntaperinnässä

Kuluttaja-asiamies on kääntynyt Kuntaliiton puoleen liittyen perintälain 10 §:n muutosten huomioimiseen kuntakentällä. Kuluttaja-asiamies on selvitellessään erityisesti julkisten saatavien perinnässä noudatettavia menettelyitä havainnut, että perintätoimeksiantosopimuksia ei ollut kattavasti saatettu vastaamaan nykyistä perintälakia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kuntakentällä saattaa olla edelleen toimeksiantosopimuksia, joissa ei ole sovittu perintälain 10 §:n edellyttämällä tavalla siitä, mitä velkoja on velvollinen suorittamaan toimeksisaajalle korvauksena perinnästä. 

Kuluttaja-asiamiehen mukaan lainmuutoksen tarkoitus on ollut selkeyttää velallisen kuluvastuun perusteita ja velkojan on kyettävä viimekädessä näyttämään, että velalliselta ei vaadita toimeksiantoperinnästä aiheutuneina perintäkuluina enempää kuin velkoja on velvollinen maksamaan perinnästä perintätoimistolle. Näin ollen edellytyksenä on, että velkojan on aina kyettävä selkeästi näyttämään, mitä se on velvollinen suorittamaan korvauksena perinnästä perintätoimistolle/toimeksisaajalle.

Kuntakentän on hyvä huomioida, että kuluttaja-asiamies tulee seuraamaan mm. tämän asian noudattamista vastaisessa valvontatoiminnassaan.

Lisätiedot:
Joonas Jännäri, puh. 09 771 2454
        
SUOMEN KUNTALIITTO

 

Hanna Tainio   
varatoimitusjohtaja  

Joonas Jännäri
lakimies

 

Liite 
Kuluttaja-asiamiehen kannanotto velkojan maksuvelvollisuudesta tuloksettomassa perinnässä,  26.6.2015

Tagit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet