Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Kunnan- ja kaupunginhallituksille Kuntayhtymien hallituksille Kuntaliiton hallituksen keväällä 2016 hyväksymien, yhdyskuntien kehittämistä koskevien linjausten mukaan riittävän tonttitarjonnan, hyvän ympäristön ja joustavan lupahallinnon avain on kaavoituksen, rakennusvalvonnan

Laki liikenteen palveluista (vahvistettu 24.5.2017) vaikuttaa yhdessä maakuntauudistuksen kanssa kuntien tekemiin kuljetushankintoihin. Tässä kirjeessä tuodaan esille asioita, joita kunnan on hyvä huomioida lakisääteisiä henkilökuljetuksia (koulukuljetukset, VPL-kuljetukset, SHL-kuljetukset) ja

Kuntalain (410/2015) säännökset tulevat kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Uudet säännökset koskevat kuntalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnan verkkoviestintää. Voimaan tulevat tällöin muun muassa luku 5 kunnan asukkaiden osallistumisoikeuksia 22 § Osallistumis-ja

Kuntaliiton valtuusto päätti 12.11.2015 yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen ylimmän toimielimen, valtuuston, nimi muuttuu valtuuskunnaksi. Kuntaliiton valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 valitaan 15.11. - 31.12.2017 toimitettavassa vaalissa. Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat