Yleiskirje 1/2023, 12.1.2023, Päivi Nieminen

Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo

Lähetämme tiedoksi vuoden 2022 yleiskirjeluettelon:

 • 1/2022: Vuoden 2021 yleiskirjeluettelo 
 • 2/2022: Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2022 
 • 3/2022: Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2022 
 • 4/2022: Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus - uusi nivelvaiheen koulutuskokonaisuus  
 • 5/2022: Perusopetuslakiin, lukiolakiin, TUVA-koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin muutoksia 1.8.2022 lukien
 • 6/2022: Suomen Kuntaliiton uusi suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista loppuvuodelle 2022
 • 7/2022: Vuoden 2023 eduskuntavaalit
 • 8/2022: Miten huomioida soteuudistus kunnan verkkopalvelussa?
 • 9/2022: Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2023–2025
 • 10/2022: Musiikin esityskorvaukset Gramex ry:lle vuonna 2023
 • 11/2022: Ei ilmestynyt
 • 12/2022: Uusi pilottisopimus kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa
 • 13/2022: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikunnan korvaus vuonna 2022
 • 14/2022: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2023

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää