Yleiskirje 4/2024, 14.3.2024, Riikka Lehtimäki

Kopioston ohjelmatallennesopimuksen muuttaminen (kirjastot) Yleisradion luopuessa radio- ja television-ohjelmatallenteiden myynnistä

Kopiosto on sopimuksella myöntänyt kunnille luvan tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, suorituksia ja valokuvia sisältävien tallennettujen radio- ja televisio-ohjelmien lainaukseen yksityishenkilöille ja esittämiseen kuntien kirjastoissa. Sopimus on koskenut tiettyjä Yleisradio Oy:n tuottamia Suomessa lähetettyjä radio- ja televisio-ohjelmia.

Yleisradion radio- ja televisio-ohjelmatallenteiden myynti on päättynyt 31.12.2023. Ohjelmatallenteita ei enää 1.1.2024 lähtien voi hankkia fyysisinä tallenteina mistään niiden vähäisen kysynnän takia.

Tästä syystä kuntien ja Kopioston välistä sopimusta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä tilannetta. Sopimusmuutos mahdollistaa jatkossakin kuntien kirjastojen jo hankkimien Yleisradion ohjelmatallenteiden käytön ja edelleen lainauksen kirjastoissa ilman uutta korvausta. Ainoastaan uusien tallenteiden ostaminen kirjastoihin ei enää ole mahdollista. Kunnat voivat myös päättää sopimuksen, jos kirjaston kokoelmissa ei enää ole yhtään sopimuksen mukaista Yleisradion ohjelmatallennetta.

Kopiosto ottaa yhteyttä lähiaikoina niihin kuntiin, joilla on voimassa edellä mainittu kirjastojen ohjelmatallennesopimus. 

Kunta voi vaihtoehtoisesti:

1) Pitää sopimuksen voimassa muutettuna, mikä mahdollistaa kirjaston kokoelmassa olevien Yleisradion ohjelmatallenteiden sopimuksen mukaisen käytön ja lainaamisen.  

2) Päättää sopimuksen, jos kirjaston kokoelmassa ei enää ole yhtään sopimuksen mukaista Yleisradion ohjelmatallennetta.

Me Kuntaliitossa suositamme, että kunnat hyväksyvät Kopioston kunnille lähettämän sopimusmuutoksen, joka on laadittu yhteistyössä Kopioston ja Kuntaliiton kesken.

Kopiosto irtisanoo olemassa olevat sopimukset niiden kuntien osalta, jotka eivät ole annettuun määräaikaan mennessä hyväksyneet Kopioston ilmoittamalla tavalla sopimusmuutosta. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. sopimuksen perusteella kunnan kirjastojen hallussa olevat tallenteet tulee hävittää eikä jo maksettuja edelleen käytössä olevia ohjelmatallenteita saa enää käyttää eikä lainata edelleen sopimuksen päättymisen jälkeen. 
 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Juha Myllymäki                               
lakiasiainjohtaja                          

Riikka Lehtimäki
johtava juristi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista