Yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat Kuntaliiton jäsenistölle tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Lähetämme yleiskirjeet automaattisesti kuntien ja kuntayhtymien kirjaamon sähköpostiin samana päivänä kun yleiskirjeet julkaistaan verkossa.

Tämä yleiskirje kumoaa vastaavan aiemman yleiskirjeen. Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan vuoden 2024 kesäkuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024. Vaaleissa noudatetaan vaalilain (Finlex)

Kopiosto on sopimuksella myöntänyt kunnille luvan tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, suorituksia ja valokuvia sisältävien tallennettujen radio- ja televisio-ohjelmien lainaukseen yksityishenkilöille ja esittämiseen kuntien kirjastoissa. Sopimus on koskenut tiettyjä Yleisradio Oy:n tuottamia

1/2023: Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo 2/2023: Musiikin esityskorvaukset Teosto ry:lle vuonna 2023 3/2023: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen 4/2023: Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat 5/2023: Koulupäivän yhteydessä järjestettävä vapaa-ajan toiminta 6/2023: Kuntien varautuminen

Työ- ja elinkeinoministeriöille (TEM) vastuulle on tullut kaksi EU-lakiin ja -direktiiviin liittyvää toimeenpanotehtävää, jotka molemmat koskettavat kuntien myöntämiä lupia. Nämä ovat Single Digital Gateway (SDG) asetus sekä uusiutuvan energian direktiivi (RED II). Yhteistä näille on se, että