Yleiskirje 1/2024, 12.1.2024, Päivi Nieminen

Vuoden 2023 yleiskirjeluettelo

1/2023: Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo 

2/2023: Musiikin esityskorvaukset Teosto ry:lle vuonna 2023

3/2023: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 alkaen

4/2023: Ilmoittajansuojelulaki ja kunnat

5/2023: Koulupäivän yhteydessä järjestettävä vapaa-ajan toiminta

6/2023: Kuntien varautuminen tilapäistä suojelua saavien henkilöiden mahdollisuuteen hakea kotikuntaa Suomesta

7/2023: Tasa-arvolain soveltaminen laajenee varhaiskasvatukseen - muutokset voimaan 1.6.2023 lukien

8/2023: Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2023 

9/2023: Rakentamislakiin liittyvä 1. yleiskirje - muutoksen pääkohdat

10/2023: Rakentamislakiin liittyvä 2. yleiskirje - rakentaminen ja jatkuva valvonta

11/2023: Yhdenvertaisuuslakiin muutoksia 1.6.2023 lukien - mikä muuttuu

12/2023: Uusi luonnonsuojelulaki voimaan 1.6.2023

13/2023: Rakentamislakiin liittyvä 3. yleiskirje - valmistautuminen lakien voimaantuloon 

14/2023: Kuntaliitto ry:n ja Teosto ry:n välisen kuntasopimuksen vuoden vaihteessa 2023/2024 voimaan astuvat ehtomuutokset

15/2023: Lisäpöytäkirja pilottisopimukseen kirjallisuuden ja kuvituksen käytöstä kirjastojen digitaalisissa kanavissa

16/2023: Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä voimaan 1.1.2024 - rakentamisen ja alueidenkäytön digitaalisia toimintatapoja koskevan sääntelyn pääkohdat

17/2023: Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset, vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sekä tienvarsimainonta ja –ilmoittelu

18/2023: Kuntaliiton suositus TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosviestintään ja palvelujen markkinointiin

19/2023: Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2024 alkaen

20/2023: Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kotikunnan korvaus vuonna 2023

21/2023: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2024

SUOMEN KUNTALIITTO

Tom Holmroos
Tietojohtaja

Päivi Nieminen
Tiedonhallinnon asiantuntija

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista