Johtaminen tarvitsee laatutyöstä saatavaa arviointitietoa

Kesäisenä keskiviikkona 13.6. monipuolinen joukko laadunkehittämisestä ja johtamisesta kiinnostuneita julkisen sektorin johtajia, asiantuntijoita ja kehittäjiä kokoontui Hyvinkään kaupungintalolle yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Päivän aikana pohdittiin laadunkehittämien tulevaisuutta ja kuultiin erinomaisia esimerkkejä siitä, miten laadunarviointimallit, kuten CAF (Common Assesment Framework) voivat toimia johtamisen välineenä.

Kehityspäällikkö Aila Särmälä Valtiokonttorista totesi avauksessaan, että suomalainen julkishallinto on maailman parasta, mutta kehotti koko julkista sektoria nostamaan vielä kunnianhimon tasoa. Hyvä väline johtamiseen ja toiminnan parantamiseen on itsearviointi ja kokonaisvaltainen viitekehyksiin pohjaava laatutyö, joka tuottaa arviointitietoa.

On totuttu siihen, että suomalaisessa johtamisessa asiat ja prosessit johdetaan hyvin. Uudenlaisen johtamisen tarve on kuitenkin suuri: tulevaisuudessa tarvitaan vuorovaikutusta ja aitoa dialogia. Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila toi esiin, että kunnallishallinnossa hinta ja määrä ovat usein määritelleet toimintaa. Yrityssektorilla laatua mitataan enemmän. Nyt ollaan kuitenkin ihan uudenlaisessa tilanteessa. Toisaalta uusi hallinnon taso ei automaattisesti lisäisi laatua. Mattila totesi myös, että riskienhallinta ja arviointi ovat sukulaisia keskenään. Arvioinnin tulevaisuussuuntautuneisuus on nyt tärkeää: ennakoivan sekä kehittävän arvioinnin merkitys korostuu.

Kuopion kaupungin laatupäällikkö Sirpa Pajula toi omassa puheenvuorossaan esiin, että asiakaskokemus ja osallisuus ovat heillä olleet laatutyössä keskiössä. Seuraavaksi Kuopiossa ryhdytään mittaamaan osallisuuden vaikutuksia. On myös tärkeä huomata, että pelkkä asiakassegmentointi ei aina enää riitä, tarvitaan erilaisia ryhmittelyjä. Kuopiossa tehtiin vuonna 2011 kaupunginjohtajan johtoryhmän päätös CAFin käyttöönotosta. Itsearvioinneista nousee nykyisin tavoitteita valtuustotasolle. Kuopio on saanut toiminnastaan Verraton CAF-käyttäjä -tunnustuksen.

Hyvinkään tilaisuus oli osa Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston toimintaa, jota Kuntaliitto koordinoi. Verkoston yhteistyökumppanina on Valtiokonttori ja siihen kuuluu noin 200 julkisen sektorin laadun kehittämisestä kiinnostunutta. Verkostoon pääset mukaan lähettämällä viestin Maria Saleniukselle, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.

Lisätietoa CAFista ja ulkoisesta arvioinnista

Kuntaliiton arviointi ja laadunhallinta -sivut

 

Kuopion kaupungilla pitkäjänteistä laatutyötä. Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää