Avoin kehitys ja yhteistyö kuntien verkkosivujen toteutuksen tukena

Kuntaliiton ylläpitämän Kuntien avoin kehitys (kunta.fi)  -verkoston osallistujilla Turun-, Jyväskylän-, Porin ja Varkauden kaupungilla on yhteinen haaste. Nykyinen käytössä oleva verkkosivujen alustan (Drupal 7) elinkaari päättyy ja kaupunkien verkkosivustot tulee uusia nopealla aikataululla.

Päämäärä, haasteet ja tahtotila avointa kehitystä kohtaan ohjasi keskustelua yhteisen kehityksen suuntaan. Kaikilla kaupungeilla oli myös kokemusta avoimen koodin hyödyntämisestä. Keskustelujen pohjalta Kuntaliitto laati kolme ratkaisuehdotusta tulevan kokonaisuuden toteuttamiseksi. 

Vanhan sivuston rakenteiden kopioiminen uuteen versioon ei katsottu järkeväksi. Ratkaisun ei myöskään tule olla tiukasti sidottu yhteen julkaisualustaan, ja rajapintojen hyödyntäminen katsottiin järkeväksi. Uuden version tulee tukea sähköisten palveluiden kehitystä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, ja kokonaisuuden tulee vastata kaupunkien vaatimuksiin. Osa vaatimuksista on kaupunkikohtaisia ja osa yhteisiä. 

Yhteisiä vaatimuksia tukevien kokonaisuuksien toteutus yhteistyön ja avoimen kehityksen avulla katsottiin järkeväksi tavaksi aloittaa uudistus. Ensimmäisenä vaiheena Kuntaliiton toteuttamien ratkaisuehdotusten toimivuus haluttiin varmistaa yhteisen Proof - of - Conceptin (PoC) avulla. Sen sijaan, että jokainen osapuoli teettäisi vastaavan työn itse, voitiin toteutus tehdä yhdessä, eli siihen liittyvä tieto ja kulut voidaan jakaa.

Porin kaupungin tietokannan pohjalta toteutettu PoC valmistuu lähipäivinä. Valmiit tuotokset ovat kaikkien hyödynnettävissä ja mahdollinen yhteistyö jatkokehitystä ajatellen on toivottua. Kuntaliiton rooli on koordinoida yhteistä toteutusta ja vastata avoimen tuotteen hallintamallista ja sen soveltamisesta. 

Täältä löydät taustatietoa Kuntien avoimesta kehitys -projektista.

Tagit