Miten kunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen? Uusi opas varautumiseen julkaistu 

ilmasto

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Suomessa jo monin tavoin. Nousevan keskilämpötilan ohella erilaiset sään ääri-ilmiöt ovat selvästi yleistyneet. Poikkeuksellisten olosuhteiden yllättäessä on ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskunnan toimintakyky säilyy kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi yhteiskunnan valmiutta kohdata ilmastonmuutoksen seurauksia on kehitettävä kaikilla toimijatasoilla ja sektoreilla.  

Kuntien keskeisin tehtävä on tarjota asukkailleen turvallinen ja terveellinen asuinympäristö. Kunnat ovat vastuussa monista arkisista palvelutoiminnoista ja rakenteista, joiden toimivuudelle ilmastonmuutoksen eteneminen asettaa lisähaasteita. Juuri tästä syystä kunnilla on erittäin tärkeä rooli ilmastonmuutokseen varautumisessa, josta on muodostumassa koko ajan tärkeämpi osa kuntien yleistä riskien- ja jatkuvuudenhallintaa.  

Kuinka kunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen -opas tarjoaa perustietoa ilmastonmuutokseen varautumiseen kunnissa. Opas sisältää konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, joilla varautumista voidaan edistää kuntatasolla. Nyt julkaistu opas on suunnattu koko kuntaorganisaation käyttöön, ja siinä on keskitytty pääasiassa varautumisen kehittämisen lähtökohtiin ja perusteisiin.   

Opas on toteutettu osana Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamaa Ilmastonmuutokseen varautuminen kunnissa -hanketta.  

Tutustu myös: 

Kuntien varautumisen johtaminen -opas 

Ilmastonmuutos ja kunnat -opas 

opas

Kuinka kunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen -opas

Opas tarjoaa perustietoa ilmastonmuutokseen varautumiseen kunnissa. Opas sisältää konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, joilla varautumista voidaan edistää kuntatasolla.

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää