Ennakoinnin avulla kohti tulevaisuuden kestäviä kuntia

Kevään 2021 aikana otamme Kuntaliitossa ennakoinnin avulla selvää siitä miltä kuntien toimintaympäristön muutokset näyttävät YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden(SDG-tavoitteiden) näkökulmasta. Neljässä tulevaisuuspajassa mietimme myös mitkä ovat kuntien kestävyyshaasteet ja tarpeet ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista erilaisten tulevaisuuskuvien muodossa.  Työpajasarjan päättyessä meillä on kasassa myös kestävyyspolut toimenpiteineen, joilla kunnat voivat taklata kestävän kehityksen haasteita ja tarpeita.

Kestävä kehitys -ennakointiprosessi toteutetaan tällä kertaa yhteistyössä USO Uuden sukupolven organisaatiot ja Kestävä kuntatalous -verkostoprojektien kuntien kanssa. Ennakoinnissa mukana olevat 34 kunnan edustajat ovat strategia-, ennakointi- ja kestävän kehityksen vastuuhenkilöitä eri toimialoilta.

Työssä käytetään hyväksi Kuntaliitossa viime vuonna koottua laajaa koronaennakointiaineistoa, jota Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus SYKEn, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisen ORSI -tutkimushankkeen tutkijat täydentävät kestävän kehityksen eri näkökulmista. ORSI-hanke sopii yhteistyöhön hyvin, sillä se tutkii, miten Suomen kaltainen hyvinvointivaltio voidaan luotsata ympäristön kantokyvyn rajoihin.

Myös Kuntaliitossa koottu koronaennakointiaineisto on hyvä lähtökohta kestävyysennakoinnille sillä, koronakriisi muutti kestävyysmurrosten ehtoja monin tavoin.

ORSI-tutkijat laativat keväällä 2020 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle lausunnon siitä, miten pandemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun lähitulevaisuudessa ja pidemmällä aikavälillä. Tutkijat totesivat tuolloin, että murros on mahdollisuus rakenteellisille uudistuksille, ja että tarvitsemme uudenlaisia taloudellisia työkaluja. Heidän mukaansa muutostyötä tulee tehdä sekä tutkimustiedosta ammentaen että kansalaisia osallistaen. Nyt teemme tätä muutostyötä yhdessä osallistaen siihen kunnat kestävän kehityksen toimenpiteineen.

Hyödynnämme viime vuonna koronaennakoinnissa koottuja toimenpiteitä sekä Innokylän ja OECD:n kokoamia koronan seurauksena syntyneitä hyviä käytäntöjä koti- ja ulkomailla. Etätyö ja etäopiskelu ovat esimerkkejä niistä jokapäiväisistä käytännöistä, jotka sekä parantavat arkeamme että vähentävät ympäristömme kuormitusta koronapandemian jälkeenkin.

Tavoitteena tukea kuntastrategioiden suunnittelua

Kuntaliiton tavoitteena on hyödyntää ennakointiprosessin tuloksia ja analyysejä uuden valtuustokauden ja kuntastrategioiden suunnittelun tukena. Tässä työpajojen osallistujia sparraavat sekä Turun ja Tampereen kaupunkien edustajat, ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki –ohjelman edustajat, että Kuntaliiton omat asiantuntijat.

Turun kaupunki toteutti ensimmäisten kaupunkien joukossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin. Turun kaupunginvaltuusto vahvisti arviointiraportin kesäkuussa 2020. Myös Tampereen kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisesti ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia tasapainottavaan kehitykseen.

Kestävä kehitys otetaan huomioon Tampereen kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaupunkien ja kuntien ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä yhteistyössä kuntien ja muiden kestävän kehityksen toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja etsitään kestävyyden eri teemoja yhdistäviin haasteisiin. Kestävä kaupunki -ohjelma on mukana yhteistyökumppanina USO 6 -verkostohankkeessa.

Kuntaliitto tukee kuntia kestävän kehityksen edistämisessä

Kuntaliitto on linjannut omaa ja kuntien kestävän kehityksen työtä muun muassa omalla kestävän kehityksen toimintaohjelmallaan ja linjauksilla. Kuntaliitto on myös tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa liitto lupaa toteuttaa kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan sekä kannustaa kuntia laatimaan oma Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Työpajasarja käynnistyy helmikuun puolivälissä ja se toteutetaan kokonaan virtuaalisesti. Ennakointiprosessin tuloksista viestitään koronaennakoinnin tapaan sekä Kuntaliiton että eri yhteistyökumppaneiden toimesta koko prosessin ajan ja tulokset kootaan kaikkien kuntien käyttöön tulevan kesän molemmin puolin.

Asiasta muualla verkossa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista