Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kunta ottaa huomioon päätöstensä vaikutukset muihin kuntiin.

Kuntien kestävän kehityksen työn keskeinen muoto on ollut paikallinen agenda 21 –ohjelma eli paikallisagenda eli kunnan kestävän kehityksen ohjelma - rakkaalla lapsella on monta nimeä. Paikallisagendan ja kuntien kestävän kehityksen teemoja syvennetään esimerkiksi kuntien ilmastokampanjassa.  

Euroopan tasolla kuntien kestävän kehityksen työn keskeinen työkalu ovat niin sanotut Aalborgin sitoumukset. Maailmanlaajuisesti kuntien kestävän kehityksen työtä kehittävä ja koordinoiva järjestö on ICLEI - Local Governments for sustainability.

Suomen Kuntaliitto on linjannut omaa ja kuntien kestävän kehityksen työtä muun muassa omalla kestävän kehityksen toimintaohjelmallaan ja linjauksilla.

Kuntaliitto on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa Kuntaliitto lupaa toteuttaa kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan sekä kannustaa kuntia laatimaan oma Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Anna oma sitoumuksesi osoitteessa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Lisätietoja

 

Kestävän kehityksen tavoitteet 2030

tags