Vaalit toimitetaan 15.11.-31.12.2021

Kunnat valitsevat Kuntaliiton valtuuskunnan toimikaudelle 2022–2025

Kuntaliiton ylin päättävä toimielin valtuuskunta valitaan jäsenäänestyksellä 15.11.-31.12.2021. Valtuuskunta mm. valitsee hallituksen sekä hyväksyy liiton talousarvion ja tilinpäätöksen. 

Kuntien edustajista koostuvassa liiton valtuuskunnassa on 76 jäsentä. Suoraan jäsenäänestyksellä valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä. Nämä paikat on jaettu 12 vaalipiirin kesken vaalipiirien asukaslukujen mukaan. Lisäksi valtuuskuntaan valitaan tasauspaikoilta yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä sekä Ahvenanmaan maakunnasta yksi jäsen ja varajäsen.

Tasauspaikkojen avulla valtuuskunnan kokoonpano saadaan paremmin vastaamaan puolueiden ehdokaslistojen saamia valtakunnallisia ääniosuuksia. Tasauspaikat menevät pienemmille puolueille. Tasauspaikka tulee aina sellaisesta vaalipiiristä, josta puolue ei ole saanut ns. vaalipiiripaikkaa.

Ehdokaslistat on hyväksytty 12 vaalipiirin kuntapäiväkokouksissa 5.10.2021. Vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä ja linkki vaalijärjestelmään on lähetetty asianomaisten vaalipiirien kunnille. Valtuuskunnan vaalilautakunta on ohjeistanut vaalien toimittamisen kunnassa sekä kunnan äänestystuloksen viemisen vaalijärjestelmään.

Tulos selviää tammikuussa ja uusi valtuuskunta aloittaa työnsä helmikuussa

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos vahvistetaan valtuuskunnan vaalilautakunnan kokouksessa 18. tammikuuta. Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksesta valtuuskuntaan valituille jäsenille ja varajäsenille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille. Helmikuussa 2022 uusi valtuuskunta kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.

Aiheesta lisää:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme