Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11.-31.12.2021 on toimitettu ja valtuuskunta kaudelle 2022-2025 on valittu. Valtuuskunnan kokoonpano löytyy täältä.

Vaaliohjeistus julkaistiin toukokuussa 2021.

Ehdokaslistat toimitettiin viimeistään 8.9.2021 ennen klo 10.

Vaalilautakunta kutsui 20.9.2021 koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät.

Kokousedustajat vaalipiirien kuntapäiväkokoukseen ilmoitettiin webropol-lomakkeella 28.9.2021 mennessä.

5.10.2021 vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

15.11.-31.12.2021 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Tammikuussa 2022 vaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen.

Helmikuussa 2022 valtuuskunta kokoontui järjestäytymiskokoukseen.

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11-31.12.

Valtuuskunnan vaalit toimitettiin vaalipiireittäin. Vaalipiirit olivat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaettiin vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyi vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Ehdokasasettelu

Kolme Kuntaliiton jäsenkuntaa sai yhdessä ehdottaa yhtä ehdokaslistaa kuntapäivien käsittelyyn. Tätä määräystä ei sovellettu Helsingin vaalipiirissä. Rekisteröity puolue sekä sitoutumattomien valtakunnallinen yhdistys, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa, sai valmistella kuntapäivien käsittelyyn yhden ehdokaslistan.

Ehdokaslistan ehdokasmäärä oli enintään 1,5 kertaa vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan jäsenten määrä. Jokaisessa vaalipiirissä voitiin kuitenkin asettaa vähintään kuusi ehdokasta. Edellä mainitusta poiketen Ahvenanmaan vaalipiirissä voitiin asettaa enintään kolmen ehdokkaan ehdokaslista. 

Ehdokaslistat toimitettiin vaalilautakunnalle viimeistään 8.9.2021 ennen klo 10.

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestettiin etäkokouksina 5.10.2021. 

Kunnan kokousedustajat ilmoitettiin webropol-lomakella. Lomake oli käytettävissä 12.8.2021 alkaen. Lomakkeelle merkittiin kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä ja pykälä sekä edustajien nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot tuli ilmoittaa lomakkeella viimeistään28.9.2021.

Kuntapäivillä ao. vaalipiirin Kuntaliiton jäsenkunnat nimesivät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvisti ehdokaslistat ja laati kuhunkin vaalipiiriin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kullekin kunnalle lähetettiin asianomaisen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit ja tasauspaikat

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittivat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11–31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit olivat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla oli vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyi 30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta sai jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.  

Vaalien tulos määräytyi käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät oli asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas sai listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi tuli vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin valittavia oli vaalipiirissä.

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valittiin varsinaisiksi jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyivät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saatettiin vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä.

Valtuuskunnan vaalilautakunta päätti valtuuskunnan tasauspaikoista noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen määräyksiä sekä vahvisti valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 2022. Vaalilautakunta ilmoitti viipymättä vaalien tuloksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

Aiheesta lisää:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista