Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

 

Vaaliohjeistus julkaistaan toukokuussa 2021.

Ehdokaslistat toimitettava viimeistään 8.9.2021 ennen klo 10.

Vaalilautakunta kutsuu 20.9.2021 koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät.

Kokousedustajat vaalipiirien kuntapäiväkokoukseen ilmoitetaan webropol-lomakkeella 28.9.2021 mennessä.

5.10.2021 vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

15.11.-31.12.2021 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Tammikuussa 2022 vaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen.

Helmikuussa 2022 valtuuskunta kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.

Kuntaliiton ylin toimielin on valtuuskunta, johon kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. Valtuuskunnan vaalit toimitetaan kuntavaalivuonna 15.11-31.12.

Valtuuskunnan vaalit toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy vaaleja edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Ehdokasasettelu

Kolme Kuntaliiton jäsenkuntaa voi yhdessä ehdottaa yhtä ehdokaslistaa kuntapäivien käsittelyyn. Tätä määräystä ei sovelleta Helsingin vaalipiirissä. Rekisteröity puolue sekä sitoutumattomien valtakunnallinen yhdistys, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa, voi valmistella kuntapäivien käsittelyyn yhden ehdokaslistan.

Ehdokaslistan ehdokasmäärä on enintään 1,5 kertaa vaalipiiristä valittavien valtuuskunnan jäsenten määrä. Jokaisessa vaalipiirissä voidaan kuitenkin asettaa vähintään kuusi ehdokasta. Edellä mainitusta poiketen Ahvenanmaan vaalipiirissä voidaan asettaa enintään kolmen ehdokkaan ehdokaslista. 

Ehdokaslistat on toimitettava vaalilautakunnalle viimeistään 8.9.2021 ennen klo 10.

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään etäkokouksina 5.10.2021. 

Kunnan kokousedustajat ilmoitetaan webropol-lomakella. Lomake on käytettävissä 12.8.2021 alkaen. Lomakkeelle merkitään kunnanhallituksen nimeämispäätöksen päivämäärä ja pykälä sekä edustajien nimi ja sähköpostiosoite. Tiedot tulisi ilmoittaa lomakkeella viimeistään 28.9.2021.

Kuntapäivillä ao. vaalipiirin Kuntaliiton jäsenkunnat nimeävät valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. Tämän jälkeen vaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistat ja laatii kuhunkin vaalipiiriin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kullekin kunnalle lähetetään asianomaisen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit ja tasauspaikat

Kuntaliiton jäsenkunnat suorittavat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 15.11–31.12.2021 välisenä aikana kussakin kunnassa tapahtuvalla päätöksentekomenettelyllä. Vaalit ovat suljetut suhteelliset listavaalit. Kunnalla on vaaleissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä. Asukasluku määräytyy 30.11.2020 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Kunta voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle.  

Vaalien tulos määräytyy käyttäen laskentamenetelmänä soveltuvin osin vaalilain mukaista suhteellista vaalitapaa. Vaalien tulosta laskettaessa ehdokkaat tulevat valituksi ehdokaslistalta siinä järjestyksessä kuin heidät on asetettu ehdokaslistalle. Kukin ehdokas saa listansa äänimäärän perusteella vertausluvun. Valituksi tulee vertauslukujen suuruusjärjestyksessä niin monta ehdokasta kuin valittavia on vaalipiirissä.

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Varajäseniksi valitaan varsinaisiksi jäseniksi valittavien jälkeen seuraavaksi korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalien jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saatetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä.

Valtuuskunnan vaalilautakunta päättää valtuuskunnan tasauspaikoista noudattaen Kuntaliiton sääntöjen ja valtuuskunnan vaalijärjestyksen määräyksiä sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalien tuloksen tammikuussa 2022. Vaalilautakunta ilmoittaa viipymättä vaalien tuloksen valtuuskuntaan valituille, Kuntaliiton hallitukselle ja Kuntaliiton jäsenkunnille.

 

Aiheesta lisää:

tags