Strateginen asiakastutkimus 2021:

Kuntaliitto sai asiakkailtaan kiitosta aktiivisista koronatoimista

Kysymme vuosittain asiakkailtamme eli kuntien viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä, miten olemme heidän mielestään onnistuneet työssämme kuntakentälle tärkeissä teemoissa.

Strategiseen asiakaskyselyymme vastanneista 25 prosenttia arveli, että olimme parantaneet toimintaamme kokonaisuutena edellisvuoteen verrattuna. Selvä enemmistö, eli 64 prosenttia arvioi, että toimintamme on pysynyt yhtä hyvänä kuin vuotta aiemmin.

Asiakkaamme antoivat meille kiitosta etenkin parempaan suuntaan kehittyneestä näkyvyydestä sekä aktiivisuudesta julkisissa kannanotoissa.

”Kuntaliitto kunnostautui koronatoimissa, auttaen kuntia nopeisiin toimiin.” Strategisen asiakastutkimuksen avovastaus

 

Viimeisen vuoden ajan Kuntaliitto on kehittänyt aktiivisesti kuntaverkostojaan, jotta asiakkaat pystyvät vaikuttamaan liiton edunvalvonnan sisältöihin aiempaa helpommin. Verkostotoiminnan kehitys saikin kiitosta asiakkailta.

 

Vaikka kuntakentän haasteet ja erilaistuminen ovat kasvaneet, edunvalvonta on toiminut hyvin. Kuntien äänen kuunteleminen on parantunut. Strategisen asiakastutkimuksen avovastaus

 

Samaan aikaan asiantuntijoidemme tavoitettavuuteen ja neuvontapalvelujen nopeuteen toivottiin parannusta. Neuvontapalveluiden kehittämistyössä pyritäänkin parhaillaan löytämään ratkaisua toiveisiin.

Kyselyyn vastasi yhteensä 347 henkilöä, jotka olivat kuntajohtajia, muuta ylintä viranhaltijajohtoa sekä johtavia luottamushenkilöjä ja sopimusasiakkuuksien johtoa.

 

”Kuntaliitto on toiminut aktiivisesti ja tehokkaasti korona-ajan ongelmiin sopeutuvien kuntien näkökulmasta.” Strategisen asiakastutkimuksen avovastaus

Neuvontapalvelut toiseksi tärkein palvelumme, edunvalvonta säilyi ykkösenä

Edunvalvonta koetaan edelleen tärkeimmäksi Kuntaliiton palveluksi, ja toiseksi sijoittuivat neuvontapalvelut. Jaetulla kolmannella sijalla ovat jatkossa liiton kehitystyössäkin keskiössä olevat verkostot sekä tietotuotteet ja -palvelut.

Päämittareina asiakkaita pyydettiin arvioimaan toiminnan kehitystä kokonaisuutena, luottamusta, asiakasymmärrystä, suunnannäyttämistä, palvelujen tunnettuutta ja vaikuttavuutta.

Näistä mittareita saimme parhaat arviot luotettavuudesta.

Luottamus liittoon on korkealla. Käsitys siitä, että liitto tuntee hyvin kunnat, on varsin samankaltainen eri kuntaryhmissä. Suurten kaupunkien näkemys kuntaliitosta on aiempaa myönteisempi.

Neuvontapalvelut tunnetaan muita palveluja selvästi paremmin, ja niiden vaikuttavuus arvioidaan korkeammaksi.

”Vi har fått god betjäning och Kommunförbundet är en stark intressebevakare för kommunerna” Öppet svar i den strategiska kundundersökningen

Tutustu:

Kuntaliiton palvelut

Kuntaliitto vaikuttaa

Kuntaliiton neuvontapalvelut

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista