Kuntaliiton palvelut

Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelumme ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme sekä muille asiakkaille tarjottavaa digitaalista ja henkilökohtaista asiantuntijapalvelua. Neuvontapalvelumme koostuvat

  • yleisistä neuvontapalveluista
  • henkilökohtaiseen palveluun perustuvista kuntien neuvontapalveluista sekä
  • asiantuntija- ja konsultaatiopalveluista.

Yleiset neuvontapalvelut

Yleiset neuvontapalvelumme ovat verkon kautta välitettävää informaatiota ja digitaalista asiantuntijapalveluamme jäsen- ja sopimusasiakkaillemme sekä sidosryhmillemme. Tällaisia palveluitamme ovat mm.

Kuntien neuvontapalvelut

Kuntien neuvontapalvelut ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme kohdennettua ja vahvaan osaamiseen perustuvaa henkilökohtaista neuvontaa. Asiantuntijamme vastaavat kuntien johdon, viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden esittämiin kysymyksiin ja neuvontapyyntöihin.

Nämä palvelut ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme maksuttomia, kun palvelupyyntöön vastaaminen ei ylitä tavanomaisena pidettävää asiantuntijatyöpanosta (2 h) pyyntöä kohden.

Ota neuvontaan liittyvissä asioissa yhteyttä lomakkeen avulla.

Katso täältä tarkemmin jäsenpalveluistamme ja lisäpalveluiden maksullisuudesta. 

Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelut

Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelumme ovat erityisen vaativia, räätälöityjä ja pääsääntöisesti maksullisia asiantuntijapalveluja. Nämä palvelut edellyttävät aina toimeksiantoa.

Toimeksiannosta sovitaan osapuolten välillä etukäteen ja Kuntaliiton hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hinnaston mukaisesti.