Kuntaliiton palvelut

Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelumme ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme sekä muille asiakkaille tarjottavaa digitaalista ja henkilökohtaista asiantuntijapalvelua. Neuvontapalvelumme koostuvat

  • yleisistä neuvontapalveluista
  • henkilökohtaiseen palveluun perustuvista kuntien neuvontapalveluista sekä
  • asiantuntija- ja konsultaatiopalveluista.

Yleiset neuvontapalvelut

Yleiset neuvontapalvelumme ovat verkon kautta välitettävää informaatiota ja digitaalista asiantuntijapalveluamme jäsen- ja sopimusasiakkaillemme sekä sidosryhmillemme. Tällaisia palveluitamme ovat mm.

Kuntien neuvontapalvelut

Kuntien neuvontapalvelut ovat jäsen- ja sopimusasiakkaillemme kohdennettua ja henkilökohtaista palvelua. Asiantuntijamme vastaavat kuntien johdon, viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden esittämiin kysymyksiin ja palvelupyyntöihin.

Nämä palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mutta ne voidaan määritellä myös maksullisiksi, muun muassa palvelun edellyttämän työaikaresurssin ylittäessä palvelukuvauksen mukaisen aikarajan.

Maksutonta kunta-alan vahvaan osaamiseen perustuva henkilökohtainen neuvontapalvelu on kunnille käytännössä aina, kun palvelupyyntöön vastaaminen ei ylitä yhden tunnin (1 h) palveluaikaa.

Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelut

Asiantuntija- ja konsultaatiopalvelumme ovat erityisen vaativia, räätälöityjä ja pääsääntöisesti maksullisia asiantuntijapalveluja. Nämä palvelut edellyttävät aina toimeksiantoa.

Toimeksiannosta sovitaan osapuolten välillä etukäteen ja Kuntaliiton hallituksen hyväksymien periaatteiden ja hinnaston mukaisesti.