Kuntatalous on monen muuttujan summa - Päivitetty opas tarjoaa kattavan kuvan kuntataloudesta

Kuntaliitto on julkaissut päivitetyn oppaan Kuntatalous - monen muuttujan summa. Opas antaa kattavan ja ajantasaisen kokonaiskuvan kuntatalouden rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Huomiota ei kiinnitetä ainoastaan kuntien tuloihin ja menoihin, vaan katsetta suunnataan numeroiden taustalla vaikuttaviin keskeisiin muuttujiin, esimerkiksi väestönkehitykseen. Oppaassa tarkastellaan muun muassa sitä, miten kunnat voivat toimenpiteillään ja hankinnoillaan edistää yleistä elinvoimaa ja työllisyyttä.

Kunnissa tapahtuu nyt paljon. Koronatilanteen tuomien haasteiden lisäksi sote-uudistus muokkaa kuntatalouden rakenteita ennennäkemättömällä tavalla. Lisäksi vuonna 2024 työnhakijoiden ja työnantajien TE-palvelut siirtyvät osaksi kuntien tehtäviä. Sote-uudistuksen myötä tulevaisuuden kunnissa työllisyys- ja elinvoimatehtävillä onkin entistä merkittävämpi rooli. 

- Kesällä valitut uudet kuntapäättäjät ovat ainutkertaisen valtuustokauden kynnyksellä. Ennallaan pysyy kuitenkin se, että kunnan taloutta koskevat ratkaisevat päätökset tehdään valtuustosaleissa - joko läsnä tai etäosallistumisen muodossa. Erityisesti tähän työhän haluamme antaa eväitä, sanoo erityisasiantuntija Jari Vaine.

Tilaa Kuntatalous - monen muuttujan summa -oppaan päivitetty, 5. painos täältä.

Tagit
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö