Julkaisun kansi

Kuntatalous - monen muuttujan summa

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä

Aihealueet

Hinta
30.00€
Kuvaus
Julkaisun tavoitteena on antaa selkeä, kattava ja ajantasainen kokonaiskuva kuntatalouden rakenteesta ja siihen vaikuttavista muutosvoimista.

Huomiota ei kiinnitetä vain kuntatalouden suoranaisiin tuloihin, menoihin tai rahoituksen riittävyyteen. Katsetta suunnataan myös näiden numeroiden taustalla vaikuttavin keskeisiin muuttujiin, kuten väestökehitykseen. Samoin tarkastellaan sitä, miten kunnat toimenpiteillään hankinnat mukaan lukien voivat edistää yleistä elinvoimaa ja työllisyyttä. Tähän liittyy sekin, että kuntien on määrä saada vuonna 2024 järjestämisvastuulleen nyt valtion hoitamat uudistuvat työ- ja elinkeinopalvelut. Myös tämä muodostaa rahoitusratkaisuineen kuntatalouteen osin uuden muuttujan.

Muuttujien muuttuja on tällä kertaa kuitenkin etenemässä oleva sote-uudistus. Se muokkaa kuntatalouden rakenteita ennen kokemattomalla tavalla uusiksi. Käyttötalous puolittuu, mutta velat ja vastuut jäävät. Kuntakonsernien merkitys korostuu, niitäkin tässä julkaisussa käsitellään laajasti.

Kuntien pitää luonnollisesti tehdä osansa kuntatalouden kestävyyttä, tuottavuutta ja tuloksellisuutta vahvistavissa toimintatapojen ja rakenteiden muutoksissa. Tämä julkaisu toivottavasti antaa myös siihen virikkeitä.

Keväällä 2021 valitut uudet kuntapäättäjät ovat ainutkertaisen valtuustokauden kynnyksellä varsinkin sote-uudistuksen myötä. Se on kuitenkin ennallaan, että kunnan taloutta koskevat ratkaisevat päätökset tehdään valtuustosalissa – joko läsnä ollen tai etäosallistumisen muodossa. Erityisesti tähän vaativaan työhön haluamme myös tällä kirjasella antaa eväitä.

5. uudistettu painos.
Julkaisupäivä
Painos
5. uudistettu painos
ISBN
978-952-293-818-3
Sivumäärä
96
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto