Mitä tapahtuu, jos kunta epäonnistuu kestävässä kehityksessä? Vastauksia ja ratkaisuehdotuksia

Mitä tapahtuu, jos epäonnistumme kestävässä kehityksessä? Kokosimme kuntien kanssa neljä skenaariota eli vaihtoehtoista kuvaa tulevaisuudesta, uhkakuvasta unelmaan. Esittelemme joka viikko yhden vaihtoehtoisen tulevaisuuskuvan ja jo hyväksi koettuja ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen.

Lohduttomin skenaariomme sai nimekseen ”Yksinäisten kestämätön kunta”.

Skenaarion mukaan uusia koronavariaatioita puhkeaa edelleen eri puolilla maailmaa. Etätyön vakiintuessa toimistotilat jäävät tyhjilleen, kaupunkikeskustat näivettyvät, joukkoliikenne ajautuu kriisiin ja monipaikkaisuus aiheuttaa hallitsematonta kasvua pienissä kunnissa.

Eriarvoisuus kasvaa, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat lisääntyvät ja rasittavat kunnan taloutta. Väestö jakaantuu yhä selvemmin työssäkäyviin ja työelämän ulkopuolella oleviin, taloudellinen huoltosuhde heikkenee.

Digitalisaatioon investoiminen epäonnistuu, eikä kestävää kehitystä tukevaa dataa hyödynnetä. Uutta yritystoimintaa ei synny. Teollisuus nojautuu perinteisiin materiaaleihin ja tapoihin. Kuntien talouden tiukentuessa toimintoja joudutaan karsimaan ja uudelleenorganisoimaan.

Kestävään kehitykseen ei riitä resursseja ja kestävyyttä tukevat toimet ovat kapea-alaisia ja pistemäisiä. Luonnon monimuotoisuuden kato jatkuu. Poliittinen ympäristö ei mahdollista monipuolista keskustelua.

Miten päästä pois tästä lohduttomasta uhkakuvasta? Tutustu kuntien kestävän kehityksen toimiin Kuntaliiton tuoreessa julkaisussa.

Aiheesta lisää

Kuvituskuva

Kestävä kehitys kunnissa - lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa.

lateral-image-left
Tagit
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta