Asiakkaiden luottamus Kuntaliittoon korkealla

Kysymme vuosittain asiakkailtamme, miten olemme heidän mielestään onnistuneet tehtävissämme.

Tänä vuonna strategiseen asiakaskyselyymme vastanneista 24 prosenttia arvioi, että olemme parantaneet toimintaamme kokonaisuutena edellisvuoteen verrattuna. Selvä enemmistö, eli 64 prosenttia arvioi, että toimintamme on pysynyt yhtä hyvänä kuin vuotta aiemmin.

Yhä useampi asiakas (88 %) on valmis suosittelemaan Kuntaliittoa kollegoilleen. Suositteluhalukkuus on erittäin korkealla tasolla ja se on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien.

Kuntaliiton asiakkaat pitävät liittoa hyvin luotettavana. Mikä tärkeintä, asiakkaat arvioivat entistä useammin, että liitto tuntee asiakkaidensa tarpeet.

Edunvalvonta ja neuvontapalvelut koetaan Kuntaliiton tärkeimmiksi tehtäviksi. Neuvontapalvelua pidetään erittäin asiantuntevana ja luotettavana. Olemme Kuntaliitossa kehittäneet asiantuntijoiden tarjoamaa neuvontapalvelua, mikä näkyy saatavuutta koskevina kohentuneina arvioina edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaat kokevat, että palvelut ovat olleet nopeasti tavoitettavissa.

Nopea reagointikyky muutostilanteissa saa kiitosta

Kyselyyn vastanneet arvostavat sitä, että Kuntaliitto on reagoinut nopeasti yhteiskunnan äkillisiin muutoksiin. Korona-ajan sekä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa synnyttämiin tiedon ja tuen tarpeisiin on tartuttu aktiivisesti. Asiakkaat kokevat myös, että liitto on kyennyt tukemaan kuntia hyvinvointialueuudistuksen valmistelussa.

Asiakkaiden mukaan Kuntaliiton tulisi hyvinvointialueuudistuksen myötä kehittää erityisesti näkyvyyttään ja kykyään toimia edelläkävijänä kuntien tulevaisuuden roolin määrittelyssä. Tämän toiveen olemme Kuntaliitossa huomioineet ottamalla roolin vahvistamisen tärkeäksi osaksi toimintaamme tulevalla strategiakaudella.

Kyselytutkimus kartoitti vastaajien suositteluhalukkuutta, luottamusta Kuntaliittoon sekä näkemystä Kuntaliiton tarjoamien palveluiden merkityksestä ja vaikuttavuudesta asiakkaille. Tulokset pohjautuvat yhteensä 430 vastaukseen. Vastaajia olivat kuntajohtajat, kuntien muu ylin viranhaltijajohto, johtavat luottamushenkilöt ja sopimusasiakkuuksien johto.

Tutustu:

Kuntaliiton palvelut

Kuntaliiton neuvontapalvelut

Kuntaliiton tavoitteet

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!