Kuntaliitosta tukea

Hyödynnä sopimushallinnassa uusia julkaisujamme

Tiedätkö, mitä tarkoittavat organisaatiosi näkökulmasta sopimuksen solmiminen, sopimushallinnan periaatteet, sopimusprosessi, sopimushallinnan sisäinen ohje, sopimuksen elinkaari ja sopimusriski? Laadimme avuksesi neljä julkaisua pohdintaan ja sopimushallintasi prosesseihin. Ne antavat käytännön ohjeita sopimustenhallinnan eri tilanteiden ja työvaiheiden johtamiseen, järjestämiseen ja hyviin työtapoihin.

Sopimus on taloudellinen, oikeuksia ja velvoitteita sisältävä asiakirja. Se on työkalu, jolla järjestetään ja ohjataan kunnan ja kuntakonsernin tai hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaa ja hallitaan siihen liittyviä riskejä, selventää Kuntaliiton johtava lakimies Johanna Sorvettula, joka vastaa syyskuussa 2022 ilmestyvistä julkaisuistamme.

Sopimushallinnan periaatteet ovat osa kunnan ohjausinstrumentteja. Periaatteet koskevat kaikkia sopimuksia riippumatta niiden tyypistä, kunnan asemasta sopijaosapuolena tai velvoitteen luonteesta, täydentää julkaisujen toinen kirjoittaja, johtava lakimies Katariina Huikko.

Sopimushallinta keskeinen johtamisen väline

Kunnan ja hyvinvointialueen strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä sopimustarve ja sopimushallinnan periaatteet ohjaavat organisaatioiden sopimushallintaa.

Sopimushallinnan eri vaiheissa tulee huomioida myös prosessiin osallistuvien mahdollinen esteellisyys.

Julkaisut kunnille

Hyödynnä kunnassasi Kuntaliiton sopimushallinnan periaatteet -mallipohjaa. Sitä noudattamalla varmistat, että kaikki olennaiset näkökohdat tulevat huomioiduksi.

Julkaisut hyvinvointialueille

Hyödynnä hyvinvointialueellasi Kuntaliiton sopimushallinnan periaatteet -mallipohjaa.

Julkaisu tukee hyvinvointialueiden strategista sopimushallintaa. Sen rakenne ja ajatus ovat samat kuin kuntien mallipohjassa, mutta se pohjautuu hyvinvointialueita koskevaan sääntelyyn.

Julkaisu, joka tukee sekä kuntien että hyvinvointialueiden sopimushallintaa, Kuntien ja hyvinvointialueiden sopimushallinnan ohjeet – mallipohja, täydentää kunnille ja hyvinvointialueille laadittuja sopimushallinnan periaatteet -julkaisujamme ja muodostaa niiden kanssa kokonaisuuden, jonka avulla kunta tai hyvinvointialue voi johtaa ja ohjeistaa sopimushallinnan työtään. Mallipohjan ovat laatineet johtavat lakimiehemme Johanna Sorvettula ja Katariina Huikko sekä OTM Marita Willman Contractia Oy:stä.

Hankittavien palvelujen sopimusehdot ja varautuminen sopimuksen päättymiseen. Opas hyvinvointialueille ilmestyy syyskuun 2022 aikana. Tuleva julkaisu ohjaa hyvinvointialueita erityisesti palvelujen hankintasopimushallinnassa ja sopimuksen päättymiseen varautumisessa sote-järjestämislain 15 §:n mukaisesti. Julkaisun työstämisestä on vastannut laaja työryhmä Johanna Sorvettulan vetämänä. Kuntaliiton lakimies Katriina Martikainen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin konsernilakimies Anu Salonen ovat antaneet merkittävän panoksen sisältöön.

Nämä neljä julkaisua täydentävät soveltuvin osin kunnan tai hyvinvointialueen hallintosääntöä.

Syksyn 2022 soveltamisohjeistuksemme korvaa maakunta- ja soteuudistuksen aikana tekemämme sopimusohjauksen ja -hallinnan mallit.

Kaikki Kuntaliiton julkaisut löytyvät ilmestyttyään julkaisupankistamme.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!