Kuntakonsernit tekivät historiallisen hyvää tulosta vuonna 2021

Kuntakonsernien talouslukemat vuodelta 2021 ovat historiallisia: Niiden toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 6 prosenttia ja toimintatuotot 12 prosenttia. Kasvun taustalla on hyvä talouskehitys vuonna 2021, valtion koronatuet kunnille, kertaluonteiset tuotot ja energian hintojen voimakas nousu loppuvuonna 2021. 

Myös kuntayhtymät tekivät poikkeuksellisesti noin 160 miljoonan tuloksen; perinteisesti niiden tulos on ollut lähellä nollaa. Kuntaomisteiset yritykset taas ovat tehneet jo vuosien ajan tasaista noin 500 miljoonan euron tulosta. 

Kaikkineen kuntakonsernien vuoden 2021 tulos on 2,1 miljardia, josta peruskuntien ja -kuntayhtymien osuus on noin 1,6 miljardia ja kuntaomisteisten yritysten noin 450 miljoonaa. Peruskuntien tulos vaihtelee vuosittain hyvin voimakkaasti, eli kuntaomisteiset yritykset tasapainottavat kuntakonsernien taloutta. 

Vaikuttaa siltä, että kuntakonsernin talousluvut käyttäytyvät melko samoin kuin kuntien ja kuntayhtymien: tulot ja menot kasvoivat voimakkaasti ja investoinnit laskivat hieman, mikä tasapainotti taloutta. 

Nopeasta kulukasvusta huolimatta kuntaomisteisten yritysten ja kuntayhtymien toimintakate parantui edellisvuodesta, kuten joka vuosi vuodesta 2015 lähtien. 

Kuntakonsernien investoinnit laskivat edellisvuodesta hieman, 7 prosenttia. Investointien lievähköä laskua selittää rakentamiskustannusten voimakas kasvu sekä sote-uudistuksen ja koronapandemian edellyttämät voimavarat kunnissa.  

Kuntakonsernien lainakanta oli vuonna 2021 kasvussa siitä huolimatta, että peruskuntien lainakanta ei kasvanut. Tämä ei ole yllätys, sillä energiayhtiöiden ilmastotavoitteet edellyttävät valtavia investointeja.  Peruskunnilla oli lainaa noin 19 miljardia, tytäryhteisöillä jo peräti 18 miljardia ja kuntayhtymillä noin 5 miljardia euroa. 

Erikoista on se, miten tasainen kuntayritysten merkitys kuntatalouden kokonaisuudessa on. Merkittävää on myös energiayhtiöiden suuri merkitys yhtiökentässä sekä ilmastonmuutoksen ja energian hintojen nousun alalle tuomat haasteet. 

Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot pitivät helmikuun ennakkolukuihin nähden hyvin paikkaansa. Luvut tarkentuivat hieman niin, että tilikauden tulos nousi peräti 1,6 miljardiin euroon ja toiminnan ja investointien rahavirta nousi lähelle tasapainoa. 

Kuntaomisteiset yritykset 

Reilu 10 prosenttia kuntasektorin henkilöstöstä työskentelee kuntaomisteisissa yrityksissä.  

Kuntayritykset keskittyvät suuriin kaupunkeihin. 

Vuonna 2021 kuntakonsernien tilikauden tuloksesta vajaa 20 prosenttia tehtiin kuntaomisteisissa yrityksissä. Kuntayhtiöiden tulos on tasainen: hyvinä kuntatalousvuosina niiden merkitys on pienehkö, huonoina vuosina ne paikkaavat tilannetta. 

Lähes kolmannes kuntasektorin investoinneista tehdään kuntaomisteisten yritysten kautta.    

Kuntayritykset ovat pääomavaltaisia ja investoivat paljon: energiayhtiöt dominoivat kenttää. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!