Kuntaliitolta ja Maakuntien tilakeskukselta vuokrasopimuspohja kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön

Kuntaliitto ja Maakuntien Tilakeskus ovat yhdessä koostaneet malliasiakirjoja kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen vuokrasuhteeseen.

Malliasiakirjakokonaisuus sisältää:

  • vuokrasopimuspohjan
  • yleiset vuokrasopimusehdot
  • rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot
  • käyttöoikeussopimuksen sekä
  • taulukkopohjan vuokratietojen kokoamista varten.

Sopimusasiakirjoja varten on laadittu myös soveltamisohjeet.

— Lain mukaan hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään 31.12.2025 asti, Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi kertoo.

— Olemme tehneet tämän asiakirjakokonaisuuden helpottamaan kuntia ja hyvinvointialueita vuokrasopimusten laadinnassa. Näiden mallien käyttäminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista: niitä voi hyödyntää kokonaan, osittain tai vaikka muokata omaan käyttöön soveltuviksi.

Vuokrasopimusten asiakirjapohjat voi ladata suomen- ja ruotsinkielisinä Word- ja Excel-tiedostoina Kuntaliiton sote-muutostuen verkkosivuilla olevista linkeistä. 

Malliasiakirjat ja sopimusehdot on laadittu vastaamaan niin sanotun siirtymäkauden, eli 3+1 vuoden mittaisen vuokrausjakson, sopimustarpeeseen.

— Elinkaarihankkeiden tai 3+1 vuoden mittaisia vuokrakausia huomattavasti pidempiä vuokrakausia edellyttävien kohteiden osalta on perusteltua käyttää näihin tarkoituksiin paremmin soveltuvia muita sopimusrakenteita, Niemi muistuttaa.

Kuntaliiton sote-muutostuki 

Tuotamme sote-muutokseen liittyvää tukea jäsen- ja sopimuskumppaniorganisaatioille sekä hyvinvointialueille. Muutostukisivun kautta löydät myös aiheen ajankohtaiset tapahtumat, julkaisut ja ohjeistukset. 

Voit perehtyä tarjoamaamme muutostukeen osoitteessa kuntaliitto.fi/sotemuutostuki.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista