Näin laaditaan hyvä jätetaksa!

Kunnallisen jätetaksan laatimisen ohjeistus on puuttunut Suomesta, siksi taksat ovat saattaneet poiketa toisistaan eri puolella Suomea sekä rakenteeltaan että sisällöltään. Kuntaliitto on yhdessä kuntatoimijoiden ja sidosryhmien kanssa työstänyt uudet ohjeet taksan laatijoille.

Oppaalla tasapuolisuutta Suomen eri alueille

Opas auttaa yhtenäistämään taksojen rakennetta ja luo näin tasapuolisuutta eri alueiden välille Suomessa. Lisäksi oppaassa ohjataan taksan laatijoita ottamaan huomioon uuden jätelain tuomat muutokset, kuten kuntien ja pakkaustuottajien yhteistoiminnan. Opas sisältää muun muassa ohjeita siitä miten pakkaustuottajien maksamia korvauksia tulee ohjata jätetaksaan alentamaan kuntalaisten jätemaksuja.

Ohjeistusta annetaan myös ohjaavan taksan entistä painokkaampaan käyttöönottoon, jotta jätteiden lajittelua ja kierrätystä saataisiin lisättyä.  Lisäksi ohjeistusta annetaan myös mm. yritystoimintaa koskevan kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun maksuista.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien jätehuoltoviranomaisille ja jätelaitoksille avuksi kunnallisen jätetaksan päivitykseen. Opas tarjoaa tietoa myös kaikille muille kunnallisen jätehuollon parissa työskenteleville kunnallisen jätetaksan sisällöstä ja vaatimuksista. Opas löytyy Kuntaliiton sivuilta.

Kuntaliitto on julkaissut talvella 2022 myös päivitetyn Jätehuoltomääräysten laatiminen -oppaan. Oppaat on laadittu 2021–2022 Suomen Kuntaliitto ry:n, Ympäristöministeriön ja Suomen Kiertovoima KIVO ry:n hankkeessa.

Lisätietoja:

Lue lisää: Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan

Kunnan jätehuoltopalveluiden järjestäminen rahoitetaan kunnallisessa jätetaksassa määrätyillä, asiakkailta perittävillä jätemaksuilla. Kunnallisen lakisääteisen jätehuollon järjestäminen edellyttää julkisoikeudellisena palveluna jätelain mukaisen taksan hyväksymistä. Opas kunnallisen jätetaksan

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!