Hallintojärjestelmien muutokset ajankohtaisia Euroopassa

CEMR:in (Council of European Municipalities and Regions) hallinnon ja paikallisdemokratian työryhmässä keskusteltiin tiistaina 14.3. hallintojärjestelmien hajauttamisesta, alueellisista uudistuksista ja muuttuvista hallinnon suhteista. 

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyöhön erikoistunutta projektipäällikköä Liisa Jurmua pyydettiin esittämään Suomessa käynnissä olevia uudistuksia. TE24-uudistus ja hyvinvointialueuudistus olivat keskustelun keskiössä.

Jurmun puheenvuoro nosti kysymyksiä siitä, miten terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisella taataan pääsy terveydenhuoltopalveluihin myös harvasti asututuilla alueilla. Digitaaliset palvelut nostettiin yhdeksi tärkeäksi työkaluksi.

- Hyvinvointialueiden tavoitteena on yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen takaaminen kaikille. Hallintojärjestelmän uudistus sisältää paljon yhdyspintoja kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Uudistus edellyttää tiivistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haasteita yhteistyöhön tuo tässä vaiheessa se, että toimijoiden roolit ovat osin vielä epäselviä, kertoi Liisa Jurmu.

Hallintojärjestelmien uudistuksia on liikkeellä ympäri Eurooppaa. CEMR julkaisi vuonna 2021 TERRI-raportin, joka käsittelee alue- ja hallintouudistuksia Euroopassa vuosina 2012–2021. Raportin mukaan uudistukset voidaan pitää liikkeessä olevan demokratian osoituksena. Uudistukset ovat lisänneet hallinon hajauttamista ja vaikuttavampaa vastuunjakoa hallinnon eri alojen välillä.

COVID-19 pandemia herätti ymmärryksen siihen, että maailman muuttuva tilanne edellyttää kykyä sopeutua muutoksiin. Euroopan kuntien välinen vertaisoppiminen on erityisen tärkeää hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

CEMR

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) vaikuttaa Eurooppa -politiikkaan kaikilla niillä aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta. CEMRn kuluvan kauden strategia pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: sosiaalinen ja kulttuurinen, taloudellinen sekä ekologinen kestävyys tulee huomioida myös paikallisen näkökulman osalta.