Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyössä riittää tekemistä

Kuntaliitto ja Hyvil kartoittivat keväällä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä tilannekuvakyselyillä, joiden mukaan yhdyspintatyössä on vielä paljon kehitettävää. Erityisesti yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamalleihin perustuva suunnitelmallinen yhteistyö toteutuvat vastanneiden mukaan vielä huonosti. Kuntien edustajat myös kokevat, että hyvinvointialueiden selkeästi määriteltyjen yhteistyön vastuuhenkilöiden puute hidastaa yhteistyön etenemistä.

Yksi yhteistyötä heikentävä asia monilla alueilla on säännöllisten tapaamisten puute. Kuntajohtajien arviot säännöllisten tapaamisten toteutumisesta ovat muita vastaajaryhmiä myönteisempiä. Myös yhteistyön avoimuudessa ja vuorovaikutteisuudessa on parannettavaa, ja tilanne verrattuna vajaan vuoden takaiseen tilanteeseen näyttää kyselyn mukaan heikentyneen. Selkeästi määritellyt vastuuhenkilöt kunnissa sai yhteistyön sisältöön liittyvistä kysymyksistä parhaat arviot, ja yli puolet vastanneista koki tämän toteutuvan hyvin.

Palvelujen sujuvuus on yhteisten asukkaiden kannalta keskeistä

Yhteistyön toteutuminen koettiin myönteisimmin yli 50 000 asukkaan kunnissa ja suurissa kaupungeissa. Myönteisimmät arviot yhteistyön toteutumisesta antoivat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien edustajat. Vaikka yhteistyössä on vielä monilla osa-alueilla runsaasti parannettavaa, nousi avoimissa vastauksissa esille myös hyvin toimivia asioita, onnistumisia ja näkemyksiä yhteistyön kehittymisestä parempaan suuntaan.

-Kyselyn tulokset eivät ole varsinaisesti yllättäviä. Hyvinvointialueiden ensimmäinen kevät on ollut hyvin kiireinen ja kuntayhteistyön kehittämiseen ei välttämättä ole ollut kaikilla osa-alueilla aikaa. Yhdyspinnat on kuitenkin tärkeää saada alusta asti toimimaan, sillä palvelujen sujuvuus on yhteisten asukkaiden kannalta keskeistä ja itse asiassa koko hyvinvointialueuudistuksen tärkeimpiä asioita, projektipäällikkö Liisa Jurmu Kuntaliitosta toteaa.

Työjako selvintä ympäristöterveydenhuollossa ja sivistyksen ja soten yhdyspinnoilla

Työnjako kuntien ja hyvinvointialueiden eri yhdyspinnoilla koetaan vielä usein epäselväksi. Selkeimpänä työnjakoa pidetään kyselyn mukaan ympäristöterveydenhuollossa sekä sivistyksen ja sote-palveluiden yhdyspinnoilla. Heikoimmat arviot työnjaon selkeydestä puolestaan saivat kotoutumisen yhdyspinnat sekä asumiseen liittyvät kysymykset. Työnjako koettiin eri yhdyspinnoilla selkeimmäksi Etelä-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden kunnissa.

- Hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen ja kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoille sijoittuvien palveluiden jatkuvuuden turvaaminen aiheuttaa kunnissa huolta, sillä historiallisen suuren uudistuksen muutosvaihe on pitkä ja toiminta näyttäytyy vielä helposti sisäänpäin kääntyneeltä, tiivistää Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Keväällä toteutettuihin kyselyihin vastasivat kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat, kuntajohtajat, kuntien toimialajohto sekä kuntayhtymien johtajat. Tilannekuvaa kerätään osana Kuntaliiton, Hyvilin ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa yhdyspintojen muutostukiprojektia. Tulevan syksyn aikana tullaan toteuttamaan tilannekuvakysely myös hyvinvointialueiden edustajille.

Tilannekuvakartoitus kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista 2023

Lisätietoa aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista