Työpajoissa mahdollisuus laatia uutta rakennusjärjestystä kunnalle

Rakentamislain toimeenpanon tuki -projektin työpajat käynnistyvät syyskuussa webinaarilla

Kolme henkilöä keskustelemassa rinnakkain. Henkilöt istuvat tuoleilla ja yksi pyörätuolissa.

Webinaari Kunnan uusi rakennusjärjestys 5.9.2023 johdattelee uuden rakentamislain toimeenpanoon

Kunnan uusi rakennusjärjestys -webinaari 5.9.2023 on tarkoitettu kaikille kuntien viranhaltijoille, jotka haluavat osallistua rakentamislain mukaisen rakennusjärjestyksen laadintaan Kuntaliiton organisoimissa klinikkatyöpajoissa myöhemmin syksyllä 2023.

Webinaarissa käymme läpi kaikkia kuntia koskevia yleisiä rakennusjärjestyksen aiheita, jotka edellyttävät kunnilta laaja-alaista valmistelua, kuten esimerkiksi suunnittelutarvealueen määrittelyä.
Lisäksi esittelemme klinikkatyöpajatyöskentelyn aikataulun ja pääperiaatteet. Työpajatyöskentely tulee tapahtumaan Teams- ympäristössä ja Mural- työtilassa.

Miten mukaan webinaariin? Kunnan uusi rakennusjärjestys -webinaariin lähetetään kutsu kaikille, jotka ovat Kuntaliiton rakennusvalvonnan sähköpostilistalla. Liity postituslistalle täältä: Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -sähköpostilistat | Kuntaliitto.fi

Varaa kalenteristasi aikaa työpajoille, joissa on mahdollista laatia kunnan rakennusjärjestystä

Millaisia työpajat ovat?

  • Klinikkatyöpajoja järjestetään noin kahden viikon välein, ja ensimmäinen työpaja on viikolla 38.
  • Työpajat alkavat kulloinkin käsiteltävän aiheen alustuksella, jonka jälkeen alkaa yhteinen työskentely.
  • Työpajan materiaali tallennetaan työtilaan, johon on mahdollisuus palata myöhemmin.
  • Kunnat voivat laatia uutta rakennusjärjestystään jo klinikkatyöpajatyöskentelyn aikana.
  • Kuntaliitto fasilitoi tilaisuudet ja antaa työhön oman asiantuntemuksensa.
  • Kunnat saavat työpajoissa vertaistukea toisilta kunnilta.
  • Kuntaliitto laatii työn pohjalta rakennusjärjestysmallin ja mahdollisen oppaan, joka julkaistaan Kuntaliiton nettisivuilla.

Rakentamislain toimeenpanon tuki- projektia ja klinikkatyöpajoja saamme Kuntaliittoon vetämään projektipäällikkö Jukka Latokylän 4.9.2023 alkaen. Latokylä työskentelee Kaarinan ympäristö- ja rakennusvalvontapäällikkönä.

Tiesitkö? Uuden rakentamislain mukaan kuntien tulee uusia rakennusjärjestykset siten, että ne ovat voimassa viimeistään 1.1.2027 (RakL 28 §). Käytännössä kuitenkin rakennusjärjestyksen on hyvä olla valmis jo uuden lain voimaan tullessa 1.1.2025.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!