Koulunuorisotyöhön tarpeellista panostaa - hyödynnä myös avustushaku

Viime viikon kehysriihessä Petteri Orpon hallitus kertoi aikovansa rahoittaa erillisen lapsiin ja nuoriin liittyvän toimenpidepaketin, jolle osoitetaan pysyvästi 5 miljoonaa euroa. Tämä toimenpidepaketti pitää sisällään lisärahoituksen koulu- ja oppilaitosnuorisotyölle.

- Koulunuorisotyön rahoitukseen panostaminen on tarpeellinen ja oikeasuuntainen ratkaisu. Lisäykset ovat kuitenkin melko pieniä, suurempi panostus tähän hyväksi osoittautuneeseen toimintamalliin olisi tervetullutta, Kuntaliiton nuoriso- ja liikunta-asioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere sanoo.

Koulunuorisotyö on osoittautunut hyödylliseksi toimintatavaksi. Viimeaikaisten tutkimusten valossa sen on osoitettu myös vähentävän koulukiusaamista

Koulunuorisotyö tarkoittaa useimmiten nuorisotyöntekijöiden työskentelyä perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 kanssa. Muutkin vuosiluokat voivat myös hyödyntää koulun ja nuorisotyön yhteistyötä. 

Koulunuorisotyön erityisenä vahvuutena on se, että kunnan lakisääteiset tehtävät perusopetuksen ja nuorisotyön järjestämisessä kohtaavat. Yhteistyö on luontevaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

- Opetustoimen ja nuorisopalveluiden yhteistyö tapahtuu kunnan peruspalveluissa ja yhteistyötä voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja strategisesti. On harmillista, että yhteistyötä on tuettu monesti lyhytjänteisillä hankkeilla, perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström sanoo.

- Koulunuorisotyö kärsiikin hankkeistamisesta, vaikka siitä on saatu vaikuttavia tuloksia. Tähän toimintaan olisi tärkeää saada vakaata rahoitusta.

Nuorisotyön henkilöstöllä on vahvaa osaamista yhteisöllisen työn menetelmiin, jotka soveltuvat oppilaitoksenkin arkeen. Koulunuorisotyön käytössä olevia menetelmiä ovat esimerkiksi ryhmäytykset, teemalliset oppitunnit ja päivät. Se mahdollistaa kouluihin lisää turvallisia aikuisia. 

Hyödynnä AVI:n avustushakua koulunuorisotyön käynnistämisessä ja kehittämisessä

Aluehallintovirastolla on tällä 20.5. asti auki avustushaku koulunuorisotyöhön. Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan hankkeen toteuttamisesta.

Avustuksiin on varattu yhteensä enintään 5,5 milj. euroa.

Lisätietoja AVI:n sivuilta.

Kuntaliiton tietopaketista apua yhteistyön kehittämiseen

Kuntaliiton tietopaketti koulunuorisotyön ja perusopetuksen yhteistyön mahdollisuuksista (2023) sisältää hyödynnettävää tietoa siitä, miten yhteistyötä voidaan toteuttaa ja lisätä. 

Koulunuorisotyö kunnissa - panostus nuorten hyvinvointiin. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme